Transformácia vašich IT služieb

Redukcia rizika, znižovanie nákladov a presiahnutie požiadaviek servisných zmlúv SLA - 20 rokov úspechu

ZISTITE AKO

Podnikové cloud služby

Urýchlením IT urýchlite vašu spoločnosť
Zistite, ako sa spoločnostiam na celom svete podarila IT revolúcia v spolupráci s Proact

ZISTITE AKO

Uskutočnenie zmeny

3500 projektov dokončených včas a bez rizika

MOHLI BY STE BYŤ ĎALŠÍM Z NICH?

Podpora podnikovej triedy

Pre vaše IT služby s kritickým významom pre spoločnosť
Získajte podporu, akú si zaslúžia vaši koncoví zákazníci

ZISTITE AKO

OD ROKU 1994 DODÁVAME OBCHODNÚ AGILITU

Spoločnosť Proact je popredný nezávislý integrátor pre ukladanie dát a poskytovateľ cloud služieb na európskom trhu. Pomáhame organizáciám na celom svete dodávať flexibilné, dostupné a veľmi bezpečné IT služby.

Naše riešenia zahrňujú všetky aspekty ukladania dát, virtualizácie, sietí a bezpečnosti - v priebehu 18 rokov dodali sme úspešne viac ako 3500 projektov.

Umožňujeme svojim zákazníkom redukovať riziko, znižovať náklady a čo je najdôležitejšie, dodávať svojim koncovým užívateľom vylepšené služby. Čítajte viac...

DODÁVAME ZÁKAZNÍKOM ÚSPECH

Oslo Bors Fokker Aerostructures TDC