Transformácia vašich IT služieb

Redukcia rizika, znižovanie nákladov a presiahnutie požiadaviek servisných zmlúv SLA - 20 rokov úspechu

ZISTITE AKO

Podnikové cloud služby

Urýchlením IT urýchlite vašu spoločnosť
Zistite, ako sa spoločnostiam na celom svete podarila IT revolúcia v spolupráci s Proact

ZISTITE AKO

Uskutočnenie zmeny

3500 projektov dokončených včas a bez rizika

MOHLI BY STE BYŤ ĎALŠÍM Z NICH?

Podpora podnikovej triedy

Pre vaše IT služby s kritickým významom pre spoločnosť
Získajte podporu, akú si zaslúžia vaši koncoví zákazníci

ZISTITE AKO

OD ROKU 1994 DODÁVAME OBCHODNÚ AGILITU

Proact je popredným nezávislým dátovým centrom a poskytovateľom cloudových služieb. Poskytovaním flexibilných, dostupných a bezpečných IT riešení a služieb pomáhame spoločnostiam a úradom znížiť riziko a náklady a súčasne zvyšovať agilitu, produktivitu a efektivitu. Dokončili sme viac ako 5 000 úspešných projektov po celom svete, máme viac ako 3 500 zákazníkov a v súčasnosti spravujeme v cloudu viac ako 100 petabajtov informácií.

Zamestnávame viac ako 800 ľudí v 15 krajinách Európy a Severnej Ameriky. Naša materská spoločnosť Proact IT Group AB (publ) bola založena v roku 1994 a vstúpila na burzu Nasdaq v roku 1999 (pod symbolom PACT).

Ďalšie informácie o aktivitách spoločnosti Proact nájdete na www.proact.eu/sk.

DODÁVAME ZÁKAZNÍKOM ÚSPECH

Oslo Bors Fokker Aerostructures TDC