Hem
Main image

Podpora podnikovej triedy pre vaše IT služby s kritickým významom

Podpora Proact Premium je navrhnutá s cieľom poskytnúť podporu podnikovej triedy, aby ste mohli zabezpečiť úroveň služby požadovanú zákazníkom. 

Spoločnosť Proact poskytuje podporu viac ako 3500 zákazníkom v celej Európe.  Poskytujeme podporu z jedného kontaktného miesta pre všetkých dodávateľov projektu, kde získavajú naši zákazníci prístup k zdatným, všestranne vyškoleným certifikovaným technikom. 

Toto jedno kontaktné miesto podpory eliminuje prehadzovanie zodpovednosti medzi dodávateľmi, umožňuje zákazníkom dosiahnuť ciele servisnej podpory vďaka rýchlejšej diagnostike a riešeniu problému so zníženým rizikom. Miera poskytovaných služieb môže byť prispôsobená vašim potrebám, v nepretržitom režime a v miestnych jazykoch 13 európskych krajín. 

Ocenenia 
Svoje služby podpory sme navrhli tak, aby poskytovali zákazníkom mimoriadne cenovo výhodné, kvalitné služby, ktoré kladú dôraz na zodpovednosť a úspešné riešenie poruchy. V nezávislom výskum, ktorý bol uskutočnený v roku 2011, bola spoločnosť Proact vyhodnotená ako najlepší partner spoločnosti NetApp v poskytovaní podpory v Európe. 

Podpora v miestnych jazykoch
Sme presvedčení, že podporné tímy, ktoré pracujú na vašom území, hovoria vašim jazykom a rozumejú vášmu prostrediu sú pre dodávku spoľahlivých IT služieb mimoriadne dôležité. 

Flexibilné pokrytie
Pre našich zákazníkov je dôležitá flexibilita pri poskytovaní služby podpory. Podpora môže byť poskytovaná v režime 24x7 alebo len v rámci pracovných hodín - s dobou odozvy siahajúcej od 1-2 hodín až po nasledujúci pracovný deň. 

Viacero dodávateľov
Spoločnosť Proact môže poskytovať služby podpory pre jedného dodávateľa alebo podporu “s jedným kontaktným miestom” pre viacerých dodávateľov projektu. 

Prevzatie zodpovednosti
Naša podpora bola navrhnutá s cieľom zjednodušiť vám život – naše podporné tímy sú vyškolené, aby prevzali zodpovednosť za problém od začiatku, bez ohľadu na dôvody alebo základnú príčinu. Spoločnosť Proact v roli jedného kontaktného miesta spolupracuje s dodávateľmi, aby identifikovala poruchu a poskytla efektívne riešenie. 

Objekty s kritickou prevádzkou
Ak stane to, čo je nemysliteľné – vieme, ako reagovať. Na základe našich skúseností, ktoré máme s podpornými službami od roku 1994 si uvedomujeme, že v najkritickejších situáciách je potrebné reagovať inak ako pri bežných dotazoch podpory. Ak je systém vyradený a dochádza k výpadku prevádzky, spoločnosť Proact postupuje podľa osvedčeného, presne definovaného postupu, ktorý bol navrhnutý s cieľom minimalizovať dobu výpadku a zaručiť, že služby kritického významu budú uvedené do prevádzky rýchlo a bez rizika. Spoločnosť Proact poverí zodpovednosťou za problém interného pracovníka, ktorý má úplný prístup ku všetkým zdrojom vrátane krízového tímu, aby sledoval jediný cieľ – čo najrýchlejšie obnoviť produkčné systémy.