Hem
Main image

Znižovanie nákladov a zvyšovanie úrovne servisnej zmluvy vám umožňuje viac sa sústrediť na hlavné obchodné aktivity

Spoločnosť Proact poskytuje jedinečné portfólio veľmi bezpečných riadených cloud služieb, ktoré vám umožňujú zvýšiť disponibilitu vašich dát, škálovateľnosť a výkonnosť. Tým, že sa staráme o znižovanie vašich nákladov a zvyšovanie úrovne servisnej zmluvy (SLA), vy sa môžete plne zameriavať na zaisťovanie obchodnej hodnoty, aby mohla vaša organizácia pružnejšie a produktívnejšie vykonávať svoju činnosť.

Váš spoľahlivý poradca pri prechode na podnikové cloud služby
Spoločnosť Proact je spoľahlivý poradca, ktorý dodáva už vyše desať rokov portfólio hybridných cloud služieb. V rámci našich mesačných služieb spoplatňovaných podľa spotreby môžete využívať dátové centrá spoločnosti Proact, vaše vlastné dátové centrum alebo ich ľubovoľnú kombináciu, čo vám poskytuje flexibilitu umiestnenia a riadenia. Na základe skúseností zo zabezpečovania cloud úložiska s 10PB dát s kritickým významom pre malo- a veľkokapacitných odberateľov zo všetkých sektorov sme vyvinuli množstvo osvedčených podnikových cloud riešení, vrátane plynulej migrácie na cloud služby. Spoločnosť Proact poskytuje plynulý prechod na podnikové cloud riešenia, ktoré budú navrhnuté presne podľa jedinečných potrieb vašej spoločnosti.

Spustite prechod na cloud služby už dnes. Migračné služby v tempe, ktoré určujete vy a bez rizika so spoločnosťou Proact, ktorá je popredným poskytovateľom podnikových cloud služieb.

Zachovanie prevádzky ako služba

Znižuje investičné náklady a komplexnosť spojené s plánovaním a realizáciou zachovania prevádzky.


Infraštruktúra ako služby

Zníženie nákladov, lepšia flexibilita a zameranie na hlavné aplikácie a obchodné činnosti


Remote Management ako služba

Proact – Remote Management, ktorému môžete dôverovať


Ukladanie dát ako služby

Zníženie nákladov, lepšia flexibilita a zvýšená bezpečnosť pomocou služieb cloud úložiska dát podnikovej triedy


Aplikačné riešenia

Presuňte štandardné aplikácie do cloud systému