Samla ditt data – var du vill

Proact designar, bygger och hanterar högkvalitativa multicloud-lösningar, oavsett om ditt data lagras i ett lokalt datacenter, i det privata molnet, i ett publikt moln eller om du väljer en hybrid lösning

En erfaren IT-partner du alltid kan lita på

Sedan 1994 har våra skickliga experter tillsammans med våra kunder skapat varaktigt affärsvärde genom hybrida IT-lösningar

Maximera värdet av ert data

Med en partner som erbjuder lösningar inom datastrategi, lagring, skydd, säkerhet och användarvänlighet

The power of data

Data är kraftfullt. Men hur det lagras, ansluts, skyddas och används förändras. För att lyckas behöver du en partner som kan hjälpa dig att dra nytta av dessa förändringar.

Proact kan tillföra värde i varje steg i processen. Vi kan hjälpa till att utforma er datastrategi så att ni får den teknik som passar er. Vi kan hjälpa er att lagra, ansluta, skydda och säkra ert data så att ni, och bara ni, kan komma åt och dela ert data snabbt och kostnadseffektivt. Och vi kan hjälpa er att skapa värde av ert data genom avancerad AI-teknologi, analys och automatisering.

Det är det vi kallar #ThePowerOfData  

Kundreferens - Automatisk logghantering med Splunk

Varje vinter är det upp till bevis för SkiStar, företaget som är själva motorn för flera av de största skidorterna i Sverige och Norge. Alpin skidåkning är alltjämt det som verksamheten kretsar kring, men SkiStar har en rad och växande kringverksamheter – från skidskolor till fastighetsprojekt.

Behövde modernisera och skala upp sin mobilplattform

Proact antog utmaningen och föreslog en multicloud-lösning. Den nya installationen – som ger full redundans och möjliggör effektiv lastbalansering – ägs av Fortnox, medan plattformen levereras av Proact som en tjänst via flera sammankopplade datacenter.

Kundreferens – I behov av hög tillgänglighet, nu och i framtiden

Om man är i vattenreningsbranschen och ska försörja mer än 5 miljoner människor med dricksvatten är driftstopp i systemen inte ett alternativ. Därför valde Vitens, Nederländernas största vattenförsörjningsföretag,  Proact för att hantera sin kritiska lagringsinfrastruktur.

Kundreferens - Öka applikationsprestanda

IT-infrastrukturen på Hansen Industrial Transmissions stödjer både utveckling, tillverkning och administration. Den befintliga lagringplattformen kunde inte längre tillhandahålla den prestanda som företaget behövde för att förverkliga sina affärsmål.

Kundreferens - Utökad support tillför nyckelkompetens

Viljan att ständigt bli bättre och jobba effektivare sitter i väggarna hos mobiloperatören Tre. Denna strävan visar sig bland annat i företagets högeffektiva IT-infrastruktur som drivs internt. Tre har blivit framgångsrikt genom att främst lita till egna krafter, vilket dock inte hindrar att man också tar hjälp utifrån: Proact har anlitats för att hantera backup i företagets datacenter.

Ett axplock av våra kunder

Proacts multicloud

Vad kan göras annorlunda? Det råder ingen tvekan om att hur vi använder, ansluter, lagrar och säkrar vårt data förändras och kommer att fortsätta att göra det. Företag över hela världen står inför liknande utmaningar: Jobba mot företagets mål …. ökad tillväxt… ökad säkerhet… och globala omständigheter. Hur möjliggör man att en organisations multicloudinfrastruktur står pall för planerade och oplanerade förändringar? Det öppnar upp för frågan – Vad kan göras annorlunda?

Proact startades

Framgångsrikt haterat kunders data sedan dess

framgångsrika projekt

för över 3 500 kunder

miljoner euro i omsättning

Stabil ekonomi och noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999

kollegor

Branschledande kompetens och expertis i hela vår verksamhet

Aktuellt

Proact and NetApp – Our story

Even after 20 years, we’re still hugely passionate about working in partnership with NetApp to deliver business value for our customers. Here’s to another...

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Kistagången 2, SE-164 40 Kista

+46 8 410 666 00