När Afa Försäkring moderniserar sin IT från kan systemutvecklingen dramatiskt förkortas från att ta en månad till en timme. Genom att flytta verksamhetssystemen till en containerbaserad plattform blir det möjligt att nå målet. Conoa, som tidigare i år förvärvades av Proact, har haft en nyckelroll i förändringsarbetet.