Benoemingscommissie

 

Het benoemingscomité is samengesteld met de taak om voorstellen voor te bereiden die op de jaarlijkse algemene vergadering zullen worden gepresenteerd

 

Kista, 16 October 2020
Jens Ismunden
Chairman, Nomination committee

Benoemingscommissie

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van Proact, gehouden op 6 mei 2020, werd besloten dat het benoemingscomité zal bestaan ​​uit vertegenwoordigers van de vier grootste aandeelhouders. Het benoemingscomité heeft ook het recht om de voorzitter van de raad van bestuur bij de vergaderingen van de verkiezingscommissie te begeleiden. De voorzitter van de raad van bestuur dient contact op te nemen met de grootste aandeelhouders in overeenstemming met de aandeelhouderslijst van Euroclear Zweden op 30 september 2020.

De namen van de leden van het benoemingscomité moeten worden gepubliceerd zodra het benoemingscomité is benoemd, maar niet later dan zes maanden voorafgaand aan de jaarlijkse algemene vergadering. Als een van de grootste eigenaren weigert een vertegenwoordiger in het benoemingscomité te benoemen, moet de volgende aandeelhouder in volgorde van grootte de gelegenheid krijgen om een ​​dergelijke vertegenwoordiger aan te wijzen. Een vertegenwoordiger van de aandeelhouders wordt benoemd tot voorzitter van het benoemingscomité. De mandaatperiode van het benoemingscomité loopt door totdat een nieuw benoemingscomité is aangesteld.

In voorkomend geval moet het benoemingscomité voorstellen voorbereiden en aan de jaarlijkse algemene vergadering voorleggen voor:

  • verkiezing van een voorzitter voor de vergadering
  • verkiezing van een voorzitter van de raad van bestuur en andere bedrijfsleiders
  • vergoedingen van de bestuurders verdeeld over de voorzitter en andere leden, plus vergoeding voor commissiewerk
  • verkiezing van en betaling aan auditors (indien van toepassing)
  • beslissingen over principes voor de benoeming van een benoemingscomité.

Benoemingscommissie voor de jaarlijkse algemene vergadering 2021

In overeenstemming met het besluit van de jaarlijkse algemene vergadering van Proact 2020 (AVA) is een benoemingscommissie samengesteld met als taak voorstellen voor te bereiden die op de AVA 2021 zullen worden gepresenteerd. De commissie, die wordt vertegenwoordigd door de vier stemmen van de onderneming aandeelhouders per 30 september 2020.

De commissie bestaat uit:

  • Jens Ismunden, voorzitter (Aktiebolaget Grenspecialisten)
  • Stephanie Göthman (Livförsäkringsbolaget Skandia)
  • Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB)
  • Karin Möllborg (Carey Trustees Limited)

Jens Ismunden is benoemd tot voorzitter van de benoemingscommissie.

Voorstel aan het benoemingscomité

Aandeelhouders die een voorstel willen doen aan het benoemingscomité voor de jaarlijkse algemene vergadering van 2021 kunnen contact opnemen met het benoemingscomité via haar voorzitter Jens Ismunden, jens@grenspecialisten.com.