Service availability

Service availability

Making sure services are available when your end-users need them There’s no doubt, the availability of IT services really matters. If a service isn’t readily available to an end-user, harm can be caused to both your internal and external business...
Flexibilitet för framtiden

Flexibilitet för framtiden

Europeiska IT-beslutsfattare står inför en stor utmaning: hur kan de forma sin IT-infrastruktur på ett så bra sätt som möjligt för att maximera tillgången till det utbud som molnet erbjuder, samtidigt som de har flexibilitet att anpassa sig till förändrade krav? För...