Certifieringar, ramavtal och offentliga upphandlingar

 

 

ISO-Certifieringar

Proact är ISO-certifierade inom följande områden:

Ramavtal och offentliga upphandlingar

Proact har sedan länge många kunder och stor erfarenhet inom det offentliga Sverige och genom nuvarande ramavtal skapas nya möjligheter att erbjuda lösningar och tjänster över en större bredd jämfört med tidigare ramavtal.
Bland Proacts svenska kunder inom offentlig verksamhet finns Regeringskansliet, Västra Götalandsregionen, Lantmäteriet, Samhall, MTM och Arbetsförmedlingen.

Läs mer om våra aktuella ramavtal.

Kammarkollegiets avtal IT-drift Mellan

Kammarkollegiets avtal för Datacenter

OCRE- Open Clouds for Research Environments ramavtal