Under den pågående pandemin har Proacts position som specialist på data- och informationshantering fortsatt vara viktig för dess kunder, och aktiviteten i marknaden har varit högre än förväntat. Detta i kombination med en stabil finansiell ställning och god likviditet gör att osäkerheten kring bolagets förmåga att hantera pandemin har minskat. Proact har heller inte haft behov av att permittera någon personal under pandemin.

Mot denna bakgrund föreslår Proacts styrelse att aktieägarna vid en extra bolagsstämma beslutar om en utdelning om 2,50 SEK per aktie (cirka 23 MSEK).

Den föreslagna utdelningen om 2,50 SEK per aktie motsvarar 29 procent av 2019 års resultat och ligger därmed i linje med bolagets utdelningspolicy, att dela ut 25–35 procent av vinsten efter skatt.

Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma som beräknas hållas första veckan i november för att fatta beslut om den föreslagna utdelningen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Hasselberg, CEO, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Linda Höljö, CFO & IR, +46 72 507 40 85, linda.holjo@proact.eu