Valberedning utgörs av följande ledamöter:

  • Jens Ismunden, ordförande (Aktiebolaget Grenspecialisten)
  • Stephanie Göthman (Livförsäkringsbolaget Skandia)
  • Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB)
  • Karin Möllborg (Carey Trustees Limited)

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2021 kan kontakta valberedningen genom dess ordförande Jens Ismunden.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jens Ismunden, Ordförande i valberedningen, telefon: +46 730 31 25 81, e-post jens@grenspecialisten.com