Juli - september 2020

 • Intäkterna ökade med 17 procent till 821 (701) MSEK.
 • Justerad EBITA ökade med 46 procent och uppgick till 54,1 (36,9) MSEK, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 6,6 (5,3) procent.
 • Resultat före skatt uppgick till 43,4 (30,0) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 35,1 (24,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,84 (2,64) SEK.
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 61 (87) MSEK, en minskning med 30 procent.
 • Styrelsen föreslår att extrastämman 5 november beslutar om en utdelning om 2,50 kr per aktie.
 • Under kvartalet implementerades ServiceNow, ett nytt system för vår tjänsteverksamhet, som kommer att förbättra kundupplevelsen samtidigt som den möjliggör effektiviseringar i vår tjänsteleverans.

Januari - september 2020

 • Intäkterna ökade med 10 procent till 2 651 (2 417) MSEK.
 • Justerad EBITA ökade med 31 procent och uppgick till 153,0 (116,8) MSEK, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 5,8 (4,8) procent.
 • Resultat före skatt uppgick till 116,9 (79,0) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 92,2 (58,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 10,11 (6,38) SEK.
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 189 (244) MSEK, en minskning med 22 procent.

Denna information är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-23 08:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Hasselberg, CEO, Proact IT Group AB, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Linda Höljö, CFO & IR, 
Proact IT Group AB, +46 72 507 40 85, linda.holjo@proact.eu