Oktober - december 2020

 • Intäkterna minskade med 1 procent till 982 (991) MSEK.
 • Justerad EBITA ökade med 36 procent och uppgick till 66,4 (48,8) MSEK, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 6,8 (4,9) procent.
 • Resultat före skatt uppgick till 50,8 (22,7) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 40,1 (21,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 4,28 (2,37) SEK.
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 142 (97) MSEK, en ökning med 46 procent.
 • Under kvartalet genomfördes förvärvet av Cetus Solutions i Storbritannien, vilket stärker Proacts erbjudande inom moln och arbetsplatstjänster.
 • I november hölls en extra bolagsstämma som beslutade om en utdelning om 2,50 SEK per aktie för verksamhetsåret 2019. Utdelningen utbetalades under samma månad.

Januari - december 2020

 • Intäkterna ökade med 7 procent till 3 633 (3 408) MSEK.
 • Justerad EBITA ökade med 32 procent och uppgick till 219,4 (165,6) MSEK, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 6,0 (4,9) procent.
 • Resultat före skatt uppgick till 167,7 (101,7) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 132,3 (80,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 14,39 (8,75) SEK.
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 331 (341) MSEK, en minskning med 3 procent.
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 4,50 (2,50) kr per aktie.
   

Vi bjuder in till analytikerträff via videokonferens (på engelska) i dag, torsdagen den 11 februari kl. 11:00- 12:00. Värd för mötet är Jonas Hasselberg, VD och koncernchef och Linda Höljö, CFO.

Länk till videokonferensen
Anslut via telefon: +46 8 505 323 36
Konferens ID: 756 938 75#


Informationen är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-11 08:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Hasselberg, CEO, Proact IT Group AB, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Linda Höljö, CFO & IR, 
Proact IT Group AB, +46 72 507 40 85, linda.holjo@proact.eu