Search
Close this search box.
2021-04-07

I Radars kundundersökning Leverantörskvalitet 2020/21 toppar Proact listan över leverantörer av konsulttjänster samt Infrastruktur och drift. Att kundernas förtroende har stärkts under pandemin bekräftas även av en ny kundnöjdhetsmätning där Proact förbättrar sina redan höga siffror.

Det oberoende analysföretaget Radars rapport Leverantörskvalitet mäter kvalitet och värdeskapande i relationen mellan kunder och leverantörer inom IT-området i Sverige. I den nya undersökningen har IT-beslutsfattare i över 1 000 svenska verksamheter deltagit och bedömt sina leverantörer under 2020 samt första kvartalet 2021.

Radar slår fast att Coronapandemin har frestat på relationerna mellan kunder och leverantörer. Det återspeglas i en generellt sjunkande kundnöjdhet jämfört med 2019. Proact går dock mot strömmen och toppar nu listan bland alla leverantörer av konsulttjänster. Proact tar även plats på Topp-5-listan för ytterligare ett av de fyra områden som ingår i rapporten: Infrastruktur och drift.

– Det är förstås glädjande med en bekräftelse på att förtroendet för Proact har stärkts under en prövande tid i vårt samhälle. Att kunderna litar på oss tror jag handlar minst lika mycket om vad vi verkligen står för som hur vi agerat under pandemin. Proact har alltid betonat vikten av långsiktiga relationer och att vi ska finnas nära kunden. Det är kärnvärden som kan se självklara ut, men i svåra tider blir det tydligare vad som finns bakom orden, säger Lena Eskilsson, VD, Proact IT Sweden AB.

I sina kommentarer till undersökningen nämner Radar att fokus på kostnader i spåren av pandemin har varit bidragande till en den sjunkande kundnöjdheten. Relativt sett har lokala och regionala leverantörer lyckats bättre än internationella leverantörer.

– Resultatet i Radar Leverantörskvalitet 2020/21 visar att när kundintimitet, partnerskap och värde är i fokus så sker det stora förändringar i relationen mellan kund och leverantör. Följsamhet, förståelse och närhet till kund har premierats när kunderna tvingats ha fokus på kostnader och lönsamhet, säger Hans Werner, vd Radar.

På uppdrag av Proact, och fristående från rapporten Leverantörskvalitet, genomför Radar även en detaljerad årlig kundnöjdhetsmätning sedan 2019. Här har Proact alltid legat över branschgenomsnittet och höjer sig ytterligare i den nya undersökningen för 2021. Proact har nu en sammantagen kundnöjdhet på 4,8 (av 5) inom båda de områden som studerats, infrastruktur och drift respektive konsulter och resurser.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lena Eskilsson, VD, Proact IT Sweden AB, tel: +46 733 56 67 01, lena.eskilsson@proact.se
Danny Duggal,
VP Commercial & Communications, Proact IT Group AB, tel. +46 733 56 68 43, danny.duggal@proact.eu

Om Proact

Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Get in touch

We would love to hear from you. Visit us, call us, join our social media community or send us a message.

By clicking Submit, I agree the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.