Förvärv är en viktig del av Proacts tillväxtstrategi med ambitionen att bredda erbjudandet och utöka närvaron på nyckelmarknaderna. Förvärvet av Cetus väntas bidra till ökad omsättning och förbättrade EBITA-marginaler, i linje med Proact strategi och finansiella mål.

Cetus, som grundades 2001 och är ett privatägt företag, kommer att stärka Proacts närvaro och leveransförmåga till medelstora och stora företag och myndigheter i Storbritannien. Med den kombinerade tjänsteportföljen och kompetensen från båda företagen kan Proact tillhandahålla ett mer komplett erbjudande till både befintliga och nya kunder.

Jonas Hasselberg, VD och koncernchef för Proact IT Group AB kommenterar:

– Vi är väldigt glada över att välkomna Cetus Solutions till Proact. Som bolag är vi mycket lika, med samma grundläggande syn på att göra IT enkelt med syfte att hjälpa våra kunder att lagra, koppla samman, skydda och skapa värde ur data. Vi har samma passion för kunder och samma ambition att erbjuda de bästa tjänsterna och produkterna till marknaden, vilket gör Cetus och Proact till en utmärkt kombination.

Mike English. VD och grundare av Cetus Solutions Ltd. kommenterar:

– Samgåendet med Proact är en spännande möjlighet som förstärker vår närvaro i Storbritannien som en ledande specialist inom moln- och arbetsplatstjänster till nästa nivå. Proacts och Cetus kombinerade energi gör oss till en imponerade kraft på den brittiska marknaden, där vi levererar kompletterande tjänster och stärker vårt kundengagemang. Vår kombinerade innovationsanda och erfarenhet kommer att vara de viktigaste ingredienserna för att driva tillväxt och kundnöjdhet. Jag är stolt och upprymd över att Cetus nu har blivit en del av Proact-familjen.

Köpeskillingen uppgår till 7,7 miljoner brittiska pund på en kontantfri och skuldfri basis, vilket motsvarar 8 gånger EBITA. Transaktionen motsvarar väl de kommunicerade tillväxtmålen och förväntas bidra med en ökning av Proacts årsomsättning med ungefär 13 miljoner brittiska pund. Cetus och dess anställda kommer att integreras med Proact IT UK Ltd.


Denna information är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-23 08:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Hasselberg, CEO and President, Proact IT Group AB, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Linda Höljö, CFO and IR, Proact IT Group AB, +46 72 507 40 85, linda.holjo@proact.eu
Martin Thompson, Business Unit Director UK, Proact IT Group AB, +44 7824 505 497, mthompson@proact.co.uk