Förvärv är en viktig del av Proacts tillväxtstrategi för att bredda erbjudandet och för att expandera verksamheten på företagets nyckelmarknader. Det tyska bolaget ahd är det fjärde förvärvet under en tvåårsperiod, då Proact har förvärvat PeopleWare ICT Solutions BV i Nederländerna, Cetus Solutions Ltd. i Storbritannien och Conoa AB i Sverige, som alla har tillfört nya tjänster och expertis till Proacts kunderbjudande.

Genom förvärvet av ahd fortsätter Proact att etablera sig i viktiga regioner i Tyskland – en av Europas största IT-marknader – samtidigt som portföljen av tjänster för bolagens gemensamma kunder breddas.

Jonas Hasselberg, VD och koncernchef för Proact IT Group AB, kommenterar:
– Teamet på ahd har imponerande kunskap och expertis inom datahantering med ett marknadsledande erbjudande inom multicloud-lösningar. Kombinationen ger oss en stark position för att fortsätta att hjälpa våra tyska kunder att driva värde ur data. Båda bolagen har gott rykte på marknaden och långvariga relationer med stora och medelstora företag och myndigheter i regionen. Jag är därför väldigt glad över att välkomna våra nya kollegor till Proact.

Andreas Rother, VD och en av grundarna av ahd GmbH & Co. KG, kommenterar:
– Att bli en del av Proact är en spännande möjlighet som stärker vår närvaro i Tyskland som en ledande leverantör av molntjänster. Med Proacts och ahds kompletterande tjänsteerbjudande och expertis blir vi väldigt intressanta på den tyska marknaden och stärker vårt kundengagemang. ahd identifierar sig starkt med Proacts multicloud-strategi, och vi är fast beslutna att dra nytta av vår gemensamma kunskap och innovationsanda inom detta område för att driva tillväxt och kundnöjdhet. Jag är stolt och glad över att ahd nu blir en del av Proact-familjen.

Köpeskillingen uppgår till 26,2 miljoner Euro på en kontantfri och skuldfri basis, vilket motsvarar 9,0 gånger EBITA. Transaktionen förväntas bidra med cirka 30 miljoner Euro i ökad årsomsättning för Proact. ahd och dess anställda kommer att bli en integrerad del av Proacts tyska verksamhet.

När det gäller Proacts förvärvstakt, tillägger Hasselberg:
– Det är uppmuntrande att vi kan genomföra vår M&A-strategi i nuvarande takt, vilket bidrar till vår tillväxt- och tjänstestrategi.


Denna information är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-26 08:30 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Hasselberg, CEO, Proact IT Group AB, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Linda Höljö, CFO & IR, 
Proact IT Group AB, +46 72 507 40 85, linda.holjo@proact.eu
René Schülein, Business Unit Director Central, Proact Deutschland GmbH, tel. +49 911 30 999 777, rene.schuelein@proact.de