Search
Close this search box.
2021-11-30

VGR investerar i egen AI-plattform för att möta växande behov från verksamheten inom hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Proact har valts som leverantör till Västra Götalandsregionen (VGR) efter en upphandling av infrastruktur för AI och maskininlärning.

Proacts lösning bygger på teknologi från NetApp och Nvidia med referensarkitekturen Ontap AI. Kombinationen av Proacts specialister inom AI infrastruktur och referensarkitekturen gör det enklare för VGR att komma i gång och nå snabbare resultat med AI och maskininlärning.

Utgångspunkten för VGR:s AI-upphandling (som genomförts med förnyad konkurrensutsättning) var att det redan pågår mycket arbete med AI och maskininlärning inom regionen. Tidigare har dessa initiativ fått lösa sina egna behov av beräkningskraft – i de enklaste sammanhangen räcker ett avancerat grafikkort som motor för AI-tillämpningar, men även molntjänster har använts för att tillföra de datorresurser som VGR fram till nu har saknat.

Utöver att den interna AI-plattformen hos VGR tillför mycket kapacitet blir det också enklare att hantera frågor kring dataskydd och integritet som kan uppstå i sammanhang där känslig information eller personuppgifter används som indata till beräkningarna.

– Västra Götalandsregionen visar hur AI och maskininlärning idag är viktigt även för en ”vanlig” IT-organisation. Det ses inte längre som en exotisk specialitet utan blir en del av leveransen. Det är också intressant att se hur användningen av AI har breddats så att efterfrågan nu kommer inifrån verksamheten, säger Roland Fällberg, försäljningschef på Proact i Göteborg.

Med utgångspunkt i sin spetskompetens inom data management har Proact utvecklat ett brett lösningserbjudande kring avancerad AI, med högpresterande infrastruktur och kompletterande tjänster. Proact har sedan tidigare flera åtaganden som AI-partner till näringslivet och offentliga verk-samheter i Norden. Bland kunduppdragen märks projekt hos två av Sveriges främsta forskningscentra inom AI, vid Linköpings universitet (AIDA) och Örebro universitet, samt Åbo yrkeshögskola i Finland.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Hasselberg, CEO and President, Proact IT Group AB, jonas.hasselberg@proact.eu
Lena Eskilsson, Managing Director, Proact IT Sweden AB, tel: +468 410 667 01, lena.eskilsson@proact.se
Danny Duggal,
VP Commercial & Communications, Proact IT Group AB, +46 733 56 68 43, danny.duggal@proact.eu

Om Proact

Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Get in touch

We would love to hear from you. Visit us, call us, join our social media community or send us a message.

By clicking Submit, I agree the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.