Den positiva utvecklingen i kvartalet drivs delvis av nya behov hos Proacts kunder till följd av covid-19 samt delvis av de generella behov som finns på marknaden av tjänster för att hantera och skapa värde ur data. Även de åtgärder som genomfördes under 2019 inom Business Unit West har haft en positiv påverkan i kombination med en förbättrad utveckling av bolagets intäktsmix och god kostnadskontroll.”.

Sedan pandemins utbrott har Proact prioriterat säkerhet och hälsa hos våra medarbetare, kunder och partners. Bolaget har trots pandemin levererat produkter och tjänster med bibehållen kundupplevelse trots de begränsningar och restriktioner som covid-19 medfört. Det är emellertid fortsatt svårt att fastslå hur stor eller långvarig effekten av covid-19 blir på Proacts marknader framöver. Bolaget följer utvecklingen och gör löpande de anpassningar som krävs för att minimera påverkan på leveransförmåga, resultat och likviditet.

Siffrorna i detta pressmeddelande är preliminära och ej reviderade av bolagets revisorer. Ytterligare detaljer kommer att redovisas i samband med bolagets ordinarie delårsrapport den 15 juli 2020.
Vi bjuder härmed även in till analytikerträff via videokonferens (på engelska) samma dag kl. 14:00 – 15:00. Värd för mötet är Jonas Hasselberg, VD och koncernchef och Jonas Persson, CFO.

Videokonferens
Tid: onsdagen den 15 juli 2020 klockan 14:00-15:00 CET
Länk till videokonferens
Presentationsmaterialet kommer att publiceras på bolagets hemsida, www.proact.se.

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2020, kl. 08:00.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Hasselberg, CEO, Proact IT Group AB, Tel. +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Jonas Persson, CFO & IR, 
Proact IT Group AB, Tel. +46 733 56 66 90, jonas.persson@proact.eu