Search
Close this search box.
2021-11-02

När Afa Försäkring moderniserar sin IT från kan systemutvecklingen dramatiskt förkortas från att ta en månad till en timme. Genom att flytta verksamhetssystemen till en containerbaserad plattform blir det möjligt att nå målet. Conoa, som tidigare i år förvärvades av Proact, har haft en nyckelroll i förändringsarbetet.

För att kunna möta verksamhetens krav såg Afa Försäkring ett behov av en modernare IT plattform för sina verksamhetssystem. Därför antogs en ny strategi med målet att skapa en tjänstebaserad IT-arkitektur.

 

Tillsammans med Conoa har man byggt en helt ny containerbaserad plattform för all systemutveckling. Den nya plattformen ger Afa Försäkring ett mer snabbfotat utvecklingsarbete där förändringar som tidigare tagit månader i stället görs på timmar. Plattformen skapar dessutom helt nya förutsättningar för en smidig övergång till en multicloud-miljö där både egen IT-drift och olika typer av molntjänster kan nyttjas.

 

Conoa, som numera är en del av Proact, är experter på moderna plattformar som Kubernetes, Cloud Native och containerteknik och har varit en viktig partner vid arkitektur och implementation av containerplattformen samt för utbildning av Afa Försäkrings ledning, drift och utvecklingsteam. Conoa är även teknisk partner för Afa Försäkring när nya utvecklingsteam och applikationer ska upprättas i plattformen.

 

– Det är ett stort skifte vi genomför. Conoa har från början varit superviktiga för att vi ska kunna sätta i gång förändringsarbetet och de är fortfarande en väldigt viktig del av den här resan, säger Patrik Grönlund som är chef för IT-infrastruktur och drift på Afa Försäkring.

 

– Afa Försäkring är ett av flera exempel där både Proact och Conoa har en långvarig och nära relation med kunden. Vi har haft förmånen att arbeta i flera projekt och team på Afa Försäkring genom åren. Vi kan se vilket försprång de skapar sig genom att införa ny teknik och samtidig genomföra rejäla satsningar på utbildning av personal och utveckling av arbetssätt. Det är givetvis även extra kul att vi nu kan hjälpa kunder som Afa Försäkring på ett bredare sätt när vi blivit en del av Proact, säger Thomas Ljungfeldt, kundansvarig för Afa Försäkring och CEO på Conoa.

 

Referensmaterial

Afa Försäkring case study

Let’s talk data with Proact talkshow

För ytterligare information vänligen kontakta:

Danny Duggal, VP Commercial & Communications, Proact IT Group AB, telefon +46 733 566 843, danny.duggal@proact.eu
Thomas Ljungfeldt, CEO, Conoa AB, telefon +46 70 330 35 35, thomas.ljungfeldt@conoa.se 

Om Proact och Conoa

Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet. Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. www.proact.se
Conoa som är experter på Kubernetes, Cloud Native och containerteknik förvärvades av Proact 2021. www.conoa.se

Om Afa Försäkring

Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet genom försäkringar som är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och omfattar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av verksamheten är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Get in touch

We would love to hear from you. Visit us, call us, join our social media community or send us a message.

By clicking Submit, I agree the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.