En tät dialog, erfarenhetsutbyte och starkt förtroendekapital. Det är några av grundbultarna i AFA Försäkrings och Proacts partnerskap i utvecklingen av morgondagens IT-arkitektur. ”Ett gott samarbete vilar mycket på personkemi”, säger Pekka Purontaka, Service Manager Datacenter, AFA Försäkring.

AFA Försäkring ansvarar för drygt fyra miljoner svenskars arbetsplatsförsäkringar inom såväl offentlig som privat sektor – ett samhällsviktigt uppdrag som bland annat kräver en stabil IT-drift.

– Datacentret är grunden för allt vi gör – med en stabil grund skapas även förutsättningarna för en stabil drift. Hittills har vi lyckats väldigt bra tack vare professionell rådgivning från Proact, säger Pekka Purontaka, Service Manager Datacenter, AFA Försäkring.

AFA Försäkrings utvecklingsresa med Proact började med en strulig backup-miljö. De fick tips om att vända sig till Proact, som kunde erbjuda både säkra och högpresterande lagringslösningar.

– Proact har bland annat hjälpt oss att framtidssäkra vår datalagring genom att uppdatera vår IT-infrastruktur. En lösning som har erbjudit högre kapacitet, bättre prestanda och samtidigt förbättrat stödet för systemutveckling och anpassning till modern mjukvara, säger Pekka Purontaka och tillägger:

–  Det har även underlättat vår anpassning till EU:s dataskyddsförordning GDPR, eftersom den nya lagringslösningen bland annat gav oss möjlighet till kryptering av data och att kunna koppla de olika behörighetsprofilerna till administrationsverktygen.

Stor förståelse för utvecklarnas behov
I och med uppdateringen av AFA Försäkrings IT-infrastruktur började de bland annat använda NetApps FlexClone-funktion för att snabbt kunna ”klona” stora mängder data i sin systemutveckling. Att som tidigare skapa en databaskopia genom återläsning av backup kunde ta flera timmar, i värsta fall någon dag.

I dag kan tiden istället räknas i sekunder eftersom de slipper kopiera hela databasen varje gång. ”Kloning” är med andra ord ett smidigt sätt för utvecklarna att skapa testkopior av databaser.

– AFA Försäkring har gjort en fantastisk resa och har stor förståelse för utvecklarteamens behov. Det är ett spännande bolag att arbeta tillsammans med eftersom de ständigt strävar efter att ligga i framkant inom leverans av IT. Även vi har lärt oss mycket på vägen eftersom vi tagit oss framåt med hjälp av varandra, tillägger Lena Eskilsson, Managing Director på Proact.

Starkt förtroendekapital och öppen dialog
Hur skapar man då ett lyckosamt IT-partnerskap? Enligt Lena Eskilsson har det varit av stor vikt att AFA Försäkring delar med sig av sin syn på morgondagens IT-arkitektur.

– Det har varit betydelsefullt för att vi också ska kunna förstå vår egen roll i morgondagens IT-leverans – en roll som har helt andra krav i dag i och med den snabba digitaliseringen. För att bygga ett starkt förtroendekapital är långsiktighet en viktig aspekt, säger Lena Eskilsson.

Hon berättar att en tät och öppen dialog också varit en av framgångsfaktorerna i samarbetet.

– Det kan till exempel innebära att vi inte enbart har kontakt vid investeringsbehov, utan att vi däremellan också stämmer av vad som är på agendan och hur vi kan bidra till att effektivisera den investering som redan är gjord, säger Lena Eskilsson.

– Vi gör affärer med människor, inte med företag. Ett gott samarbete vilar mycket på personkemi. Nyckeln till vår framgång är en arbetsgemenskap där Proacts konsulter uppskattar samarbetet lika mycket som vi gör. Vi gör den här resan tillsammans och ska ha roligt under tiden, avslutar Pekka Purontaka.