Investerare

Proact strävar efter att ge aktieägare, investerare och finansanalytiker transparent, relevant och korrekt information för att öka kunskapen om koncernens verksamhet och aktie  

Linda Höljö

Linda Höljö

CFO & VP Investor relations

Välkommen till vår avdelning för investerare

  Här hittar du Proacts senaste pressmeddelanden och finansiella rapporter samt vår finansiella kalender. I menyerna under Investerare finns även information om Proact-aktien, rapporter och presentationer samt en sektion om hållbarhet. För ytterligare information vänligen kontakta mig direkt.

Senaste pressmeddelandena

Proact levererar infrastruktur för AI till Västra Götalandsregionen

VGR investerar i egen AI-plattform för att möta växande behov från verksamheten inom hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Proact har valts som leverantör till Västra Götalandsregionen (VGR) efter en upphandling av infrastruktur…

Proacts ordförande Eva Elmstedt avböjer omval

Valberedningen i Proact IT Group AB har påbörjat sitt arbete inför kommande årsstämma. I samband med det har styrelsens ordförande Eva Elmstedt meddelat valberedningen att hon avböjer omval vid årsstämman 2022.

Senaste finansiella rapporter

Kalender

10 februari 2022

Bokslutskommuniké 2021

26 april 2022

Delårsrapport Q1 2022

5 maj 2022

Årsstämma 2022

Stämman kommer att hållas den 5 maj 2022.

Förslag till ärenden och frågor på årsstämman
Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på årsstämman 2022 kan lämna förslag till bolagets styrelse via e-post.

Epost: bolagsstamma@proact.eu

Förslag till valberedningen
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2022 kan kontakta valberedningen genom dess ordförande Malin Ruijsenaars, malin@grenspecialisten.com.

Datum för förslag
Förslag ska för att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning ha inkommit till bolaget respektive valberedningen senast fredagen den 18 mars 2022.

14 juli 2022

Delårsrapport Q2 2022

25 oktober 2022

Delårsrapport Q3 2022

9 februari 2023

Bokslutskommuniké 2022