Investerare

Proact strävar efter att ge aktieägare, investerare och finansanalytiker transparent, relevant och korrekt information för att öka kunskapen om koncernens verksamhet och aktie  

Linda Höljö

Linda Höljö

CFO & VP Investor relations

Välkommen till vår avdelning för investerare

  Här hittar du Proacts senaste pressmeddelanden och finansiella rapporter samt vår finansiella kalender. I menyerna under Investerare finns även information om Proact-aktien, rapporter och presentationer samt en sektion om hållbarhet. För ytterligare information vänligen kontakta mig direkt.

Senaste pressmeddelandena

AI-kompetens avgörande när Proact tecknar nytt ramavtal

Proact har tecknat ramavtal med AI Sweden, Sveriges nationella centrum för tillämpad artificiell intelligens. Avtalet ger Proact möjlighet att medverka till den fortsatta utbyggnaden av AI Swedens nationella resurs för utveckling av AI-tillämpningar, bland annat…

Kommuniké från årsstämman i Proact IT Group AB (publ)

Enligt kallelse genomfördes den 6 maj 2021 årsstämma i Proact IT Group AB (publ). Stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande…

Senaste finansiella rapporter

Årsredovisning 2020

Nedan hittar du vår årsredovisning för 2020.

Kalender

21 oktober 2021

Delårsrapport Q3 2021

10 februari 2022

Bokslutskommuniké 2021