Hållbarhet

Proacts ambition är att säkerställa en framgångsrik, långsiktigt hållbar utveckling både för våra kunder och vårt företag – i balans mellan samhälleliga, miljömässiga och ekonomiska intressen.

Positivt bidrag

Genom att integrera de tre perspektiven – samhällelig, miljömässig och ekonomisk hållbarhet – med hur vi arbetar är vi övertygade om att vi aktivt kan bidra till en mer hållbar framtid för våra kunder, medarbetare, leverantörer, ägare och samhället. Relationer med våra intressenter och väsentlighetsanalys styr vårt hållbarhetsarbete.

Samtliga aktiviteter ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt i enlighet med gällande lagstiftning och vedertagna allmänna principer för god affärsetik.

Vårt mål är att säkerställa ett positivt bidrag till samhället.

Ekonomi

Ekonomi

Vi levererar våra tjänster i enlighet med etablerade standarder och mer därtill. Vi säkerställer pålitlig leverans av varor och tjänster.

Miljö

Miljö

Vi använder naturens resurser med sparsamhet och siktar alltid på att förbättra våra arbetsrutiner både för natur och människor.

Samhälle

Samhälle

Vi eftersträvar att erbjuda en arbetsplats som är inkluderande, hälsosam och som utvecklar våra medarbetare samtidigt som vår målsättning är att bidra till de lokala samhällena där vi bedriver verksamhet.