Rapporter och presentationer

Proact strävar efter att ge aktieägare, investerare och finansanalytiker transparent, relevant och korrekt information för att öka kunskapen om koncernens verksamhet och aktie  

Rapporter

Årsredovisning 2019

Nedan hittar du vår årsredovisning för 2019   För ytterligare information vänligen kontakta: Jonas Hasselberg, CEO, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu Jonas Persson, CFO & IR, +46 733 56 66 90, jonas.persson@proact.eu   Om Proact Proact är Europas…

Bokslutskommuniké 2019

Stark utveckling av molntjänster, bättre lönsamhet i Nordics men fortsatta utmaningar i West

Årsredovisning 2018

Nedan hittar du vår årsredovisning för 2018

Bokslutskommuniké 2018

Fortsatt positiv utveckling avseende intäkter och resultat

Halvårsrapport, januari – juni 2018

Andra kvartalet i sammandrag · Intäkterna ökade med 5 % till 868 (826) MSEK. Tillväxten i lokala valutor var 1 %. Förändrade redovisningsprinciper har påverkat kvartalets intäkter negativt med 8 MSEK. · EBITDA ökade med…

Presentationer

2020

2019

2018

Q1 presentation för anlytiker

Q2 presentation för anlytiker

Q3 presentation for anlysts

Q1 presentation för analytiker

Q2 presentation för analytiker

Q3 presentation för analytiker

Q4 presentation för analytiker

Q1 presentation för analytiker

Q2 presentation för analytiker

Q3 presentation för analytiker

Q4 presentation för analytiker

2017

2016

2015

Q1 presentation för analytiker

Q2 presentation för analytiker

Q3 presentation för analytiker

Q4 presentation för analytiker

Q1 presentation för analytiker

Q2 presentation för analytiker

Q3 presentation för analytiker

Q4 presentation för analytiker

Q1 presentation för analytiker

Q2 presentation för analytiker

Q3 presentation för analytiker

Q4 presentation för analytiker

2014

2013

2012

Q1 presentation för analytiker

Q2 presentation för analytiker

Q3 presentation för analytiker

Q4 presentation för analytiker

Q1 presentation för analytiker

Q2 presentation för analytiker

Q3 presentation för analytiker

Q4 presentation för analytiker

Q1 presentation för analytiker

i

Q2 presentation för analytiker

Q3 presentation för analytiker

Q4 presentation för analytiker

2011

2010

2009

Q1 presentation för analytiker

i

Q2 presentation för analytiker

Q3 presentation för analytiker

i

Q4 presentation för analytiker

Q1 presentation för analytiker

Q2 presentation för analytiker

Q3 presentation för analytiker

Q4 presentation för analytiker

Q1 presentation för analytiker

Q2 presentation för analytiker

Q3 presentation för analytiker

Q4 presentation för analytiker