Rapporter och presentationer

Proact strävar efter att ge aktieägare, investerare och finansanalytiker transparent, relevant och korrekt information för att öka kunskapen om koncernens verksamhet och aktie  

Rapporter

Årsredovisning 2020

Nedan hittar du vår årsredovisning för 2020.

Bokslutskommuniké 2020

Mycket starkt resultat och god utveckling av kontrakterade molntjänster

Årsredovisning 2019

Nedan hittar du vår årsredovisning för 2019   För ytterligare information vänligen kontakta: Jonas Hasselberg, CEO, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu Jonas Persson, CFO & IR, +46 733 56 66 90, jonas.persson@proact.eu   Om Proact Proact är Europas…

Bokslutskommuniké 2019

Stark utveckling av molntjänster, bättre lönsamhet i Nordics men fortsatta utmaningar i West

Redeyes videointervjuer med Proacts koncernchef Jonas Hasselberg

2021 Q3

VD Jonas Hasselberg berättar om det tredje kvartalet samt vad som krävs för att öka molntillväxten ytterligare. Vidare berättar Hasselberg om hur affärsläget ser ut i samband med att restriktionerna lättar i de flesta marknader. Slutligen beskriver Hasselberg varför förvärvet av adh är rätt för Proact.

2021 Q2

VD Jonas Hasselberg berättar om varför han inte var nöjd med tillväxten kvartalet samt vad som orsaker den lägre tillväxten. Vidare beskriver Hasselberg varför han trots det ser optimistiskt på utvecklingen framöver. Därtill berättar Hasselberg om påverkan från komponentbrist samt vad Proact kan göra åt den. Slutligen beskriver Hasselberg hur integrationen av Conoa fortlöper hittills.

2021 Q1

VD Jonas Hasselberg berättar om varför Business Unit West presterat svagare än övriga koncernen samt vilka åtgärder bolaget vidtagit för att lyfta West. Vidare beskriver Hasselberg det nyligen förvärvade Conoa och varför det passar bra in i Proact. Hasselberg berättar också om bolagets åtgärder för att öka bruttomarginalen. Slutligen ger Hasselberg sin syn på Proact’s försörjning av komponenter.

Presentationer

2021

Q1 presentation för analytiker

Q2 presentation för analytiker

Q3 presentation för analytiker

2020

2019

2018

Q1 presentation för analytiker

Q3 presentation för analytiker

Q4 presentation för analytiker

Q4 presentation for analytiker

Q1 presentation för analytiker

Q2 presentation för analytiker

Q3 presentation för analytiker

Q4 presentation för analytiker

Q1 presentation för analytiker

Q2 presentation för analytiker

Q3 presentation för analytiker

Q4 presentation för analytiker

2017

2016

2015

Q1 presentation för analytiker

Q2 presentation för analytiker

Q3 presentation för analytiker

Q4 presentation för analytiker

Q1 presentation för analytiker

Q2 presentation för analytiker

Q3 presentation för analytiker

Q4 presentation för analytiker

Q1 presentation för analytiker

Q2 presentation för analytiker

Q3 presentation för analytiker

Q4 presentation för analytiker

2014

2013

2012

Q1 presentation för analytiker

Q2 presentation för analytiker

Q3 presentation för analytiker

Q4 presentation för analytiker

Q1 presentation för analytiker

Q2 presentation för analytiker

Q3 presentation för analytiker

Q4 presentation för analytiker

Q1 presentation för analytiker

i

Q2 presentation för analytiker

Q3 presentation för analytiker

Q4 presentation för analytiker

2011

2010

2009

Q1 presentation för analytiker

i

Q2 presentation för analytiker

Q3 presentation för analytiker

i

Q4 presentation för analytiker

Q1 presentation för analytiker

Q2 presentation för analytiker

Q3 presentation för analytiker

Q4 presentation för analytiker

Q1 presentation för analytiker

Q2 presentation för analytiker

Q3 presentation för analytiker

Q4 presentation för analytiker