Aandelen facts and figures

De Proact-aandelen zijn genoteerd aan NASDAQ Stockholm Mid Cap met ticker-symbool PACT

Facts over Proact aandelen

Sinds juli 1999 zijn Proact-aandelen genoteerd aan NASDAQ Stockholm Mid Cap met ticker-symbool PACT. Het aandelenkapitaal bedraagt 10.618.837 SEK, verdeeld in 9.333.886 aandelen (31 december 2014), elk met een quotiëntwaarde van 1,14. Alle aandeelhouders hebben een gelijk aandeel in het vermogen en de winst van het bedrijf en hebben stemrecht op de algemene vergadering. Op de algemene vergadering mag elke stemgerechtigde stem uitbrengen met het volledige aantal stemmen dat hij of zij bezit en vertegenwoordigt in aandelen, zonder beperking wat het stemrecht betreft.

Aandeelhouderswaarde

Aandeelhouderswaarde ontstaat wanneer de onderneming correct gepositioneerd is en op lange termijn winstgevend is. Proact is proactief in het creëren van winstgevendheid op de lange termijn voor aandeelhouders door constante focus op goede bedrijfsgroei om zowel een verbeterde winstgevendheid voor het bedrijf te verzekeren als de marktleidende positie van het bedrijf als een gespecialiseerde en onafhankelijke integrator in Noord-Europa te versterken.

Dividendbeleid

Het dividendbeleid van de vennootschap zal worden aangepast aan het niveau van de groepswinst, de financiële positie en de benodigde investeringen. Voorgestelde dividenden moeten worden afgewogen tegen de eisen van aandeelhouders voor een redelijk direct rendement en de behoefte van het bedrijf aan zelffinanciering. Op de lange termijn is Proact van plan dividenden uit te keren van 25-35 procent van de winst na belastingen.

Bekijk hoe het aandeel Proact (PACT) zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld
Orderboek informatie
Aandeel performance
Aandeelhouders

Proact had op 30 september 2020 5.612 aandeelhouders, van wie de meesten particulieren waren met een kleinere deelneming. Het aantal aandeelhouders met een belang van meer dan 20.000 aandelen was 48, met als grootste eigenaren Aktiebolaget Grenspecialisten met een belang van 1.035.778 aandelen en Livförsäkrings AB Skandia met een belang van 1.013.941 aandelen.

Voor zover de Raad van Bestuur weet, zijn er geen overeenkomsten tussen aandeelhouders die specifieke informatie vereisen in overeenstemming met de Zweedse wet op de jaarrekening.

 Shareholders September 2020  No. Shares Percent
AKTIEBOLAGET GRENSPECIALISTEN                    1 1,035,778 11.1%
LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA                    2 1,013,941 10.9%
LÄNSFÖRSÄKRINGAR SMÅBOLAG SVERIGE                3 760,338 8.1%
EUROCLEAR BANK S.A/N.V, W8-IMY                   4 658,978 7.1%
SKANDIA SVERIGE HÅLLBAR                          5 422,611 4.5%
UNIONEN                                          6 370,000 4.0%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION          7 329,994 3.5%
STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9               8 274,955 2.9%
HSBC BANK PLC, W8IMY                             9 249,489 2.7%
CMU/SECFIN POOLED ACCOUNT                        10 227,763 2.4%
Others   3,990,039 42.7%
Total   9,333,886 100.0%

 

Vijf redenen om Proact aandelen te bezitten
 1. Marktleidend aanbod
  Proact heeft een helder en kwalitatief aanbod op het gebied van datacenters met bijbehorende advies- en ondersteuningsdiensten en clouddiensten. Proact levert flexibele, veilige IT-services die klanten helpen risico’s te verminderen, kosten te verlagen en de productiviteit te verhogen.
 2. Aantrekkelijke niet-cyclische markt
  Toenemende digitalisering is een duidelijke wereldwijde markttrend, dus het hebben van een IT-functie die goed werkt, wordt van steeds groter strategisch belang en vaak een voorwaarde voor een efficiënte werking van de kernactiviteiten. Daarom is het deel van de IT-markt waarop Proact werkt relatief ongevoelig voor cyclische fluctuaties. De jaarlijkse groei van de economische markt bedroeg de afgelopen jaren tussen de 1 en 5 procent.
 3. Duidelijke groeistrategie
  De implementatie van relevante activiteiten met betrekking tot de verkoop, marketing, ontwikkeling en innovatie van diensten en producten wordt regelmatig verzekerd om een ​​goede organische groei te creëren in bestaande markten en om ervoor te zorgen dat we relevante partners hebben. Bovendien breidt het bedrijf uit naar nieuwe markten. Groei door acquisitie is een ander belangrijk onderdeel van de strategie.
 4. Focus op hogere marges
  Om de EBITA-marge verder te verbeteren, zullen we ons blijven richten op een goede kostenbeheersing en continue stroomlijning van onze activiteiten. De doelstelling om het percentage gecontracteerde diensten van de totale omzet van het bedrijf te verhogen, zal ook een positief effect hebben op de EBITA-marge.
 5. Dividend delen
  Het bedrijf van Proact heeft een sterk vermogen om kasstromen te genereren dankzij een sterke financiële positie, nettokasstroom, een goede eigen vermogenratio en efficiënt beheer van het bedrijfskapitaal. Het beleid van het bedrijf met betrekking tot dividenden is om 25-35 procent van de winst na belastingen toe te wijzen.