Vi lagrar ert data

Rätt teknik ger rätt kapacitet, prestanda och dataskydd – till rätt pris
Proact genomförde en omfattande översyn av vår infrastruktur för lagring och backup för att förbättra vår nuvarande miljö på alla sätt. Lösningen har gett oss kraftigt förbättrad prestanda och kapacitet, vilket ger oss en god grund för framtida tillväxt och förenklad förvaltning.
Mark Balcombe

Biträdande verksamhetschef, Bell and Clements

Databas
Vi designar och levererar bättre fungerande, effektivt licensierade databasplattformar. Låt oss sköta driften så kan ni fokusera på annat medan vi ser till att systemen fungerar felfritt dygnet runt.
Lagring
Sedan 1994 har vi levererat flexibla, kostnadseffektiva lagringslösningar. Idag erbjuder vi lagringsteknologi i världsklass med flexibel multicloud-åtkomst – oavsett om ni vill lagra ert data lokalt, i ett privat eller publikt moln.
Arkivering
Sänk era kostnader för primärlagring genom att använda våra drifttjänster för att arkivera äldre data

Vi lagrar ert data

Lagring ligger till grund för allt och att det hanteras rätt är nyckeln till framgång.

Vi hjälper er att välja rätt teknik, klacificering, kapacitet och prestanda. Vi kommer också att se till att ni alltid vet var ert data finns (lagring i Sverige om det behövs) och att det är säkrat, oavsett om det sparas lokalt, i ett privat moln, i det publika molnet eller i någon hybrid multicloud-kombination.

Genom att hjälpa er att lagra ert data på detta sätt hjälper vi er att skapa förutsättningar för att fullt ut nyttja den potential som ert data innebär.