Vi lagrar ert data

Rätt teknik ger rätt kapacitet, prestanda och dataskydd – till rätt pris

Proact genomförde en omfattande översyn av vår infrastruktur för lagring och backup för att förbättra vår nuvarande miljö på alla sätt. Lösningen har gett oss kraftigt förbättrad prestanda och kapacitet, vilket ger oss en god grund för framtida tillväxt och förenklad förvaltning.

Mark Balcombe

Biträdande verksamhetschef, Bell and Clements

Lagring

Sedan 1994 har vi levererat flexibla, kostnadseffektiva lagringslösningar. Idag erbjuder vi lagringsteknologi i världsklass med flexibel multicloud-åtkomst – oavsett om ni vill lagra ert data lokalt, i ett privat eller publikt moln.

Arkivering

Sänk era kostnader för primärlagring genom att använda våra drifttjänster för att arkivera äldre data

Databas

Vi designar och levererar bättre fungerande, effektivt licensierade databasplattformar. Låt oss sköta driften så kan ni fokusera på annat medan vi ser till att systemen fungerar felfritt dygnet runt.

Konsulttjänster

Våra konsulttjänster inom lagring täcker alla steg i den digitala transformationen, från strategisk rådgivning och utvärdering, till lösningsdesign, migrering, implementation, projektledning och utbildning, till optimering i form av hälsokontroller och underhåll.

The power of data

Data är kraftfullt. Men hur det lagras, ansluts, skyddas och används förändras. För att lyckas behöver du en partner som kan hjälpa dig att dra nytta av dessa förändringar. Proact kan tillföra värde i varje steg i processen. Vi kan hjälpa till att utforma er datastrategi så att ni får den teknik som passar er. Vi kan hjälpa er att lagra, ansluta, skydda och säkra ert data så att ni, och bara ni, kan komma åt och dela ert data snabbt och kostnadseffektivt. Och vi kan hjälpa er att skapa värde av ert data genom avancerad AI-teknologi, analys och automatisering. Det är det vi kallar #ThePowerOfData