Svenska myndigheter, som lärosäten, står inför regulatoriska utmaningar kring hur de lagrar data i molntjänster. En ny lösning från svenska IT-företaget Proact låter användaren enkelt hantera sitt data mellan olika molntjänster och samtidigt uppfylla alla krav på datalagring. Svenska lärosäten kan snabbt få tillgång till Proacts lösning tack vare OCRE-ramavtalet.

Den pågående digitaliseringen har lett till att allt fler tjänster och alltmer data flyttar till molnet. För att organisationer ska säkerställa ett lyckosamt arbete mot molnet måste både anslutningen och säkerheten för deras data också säkerställas. Samtidigt finns en regulatorisk utmaning. Sverige och EU har egna krav på hur data ska lagras och personuppgifter hanteras. USA, där de största molnleverantörerna som Azure, Google Cloud, AWS, finns omfattas av sina regler, som till exempel Cloud Act.

Svenska universitet och högskolor hanterar enorma mängder data och tvingas lägga stora resurser på att möta dessa krav och hantera sitt data rätt. Eftersom de just är lärosäten ska de samtidigt ligga i teknisk framkant av den digitala utvecklingen och vara nåbara externt i stor utsträckning, för att kunna fortsatt bedriva undervisning och forskning på distans i tider av den pågående pandemin. 

Uppgraderade till publika molntjänster
Många lärosäten som tidigare hade gammal infrastruktur och egna datacenter, valde att uppgradera sin IT-infrastruktur genom att köpa in molntjänster från de stora publika molnleverantörerna i USA. Men med ändrat regelverk har många nu tvingats dra i handbromsen för att kunna hålla sitt data inom EU.

– De flesta organisationer, myndigheter och lärosäten kommer att hamna i en hybrid IT-miljö av något slag, där affärskritisk data finns i egna datacenter eller i privata molntjänster på svensk eller europeisk mark, men där de kommer att fortsätta använda vissa funktioner för till exempel kommunikation, beräkningar, webcontent och utveckling i publika molntjänster. På så sätt öppnar man möjligheten att nyttja det bästa av alla världar och ökar sin flexibilitet, innovation och möjligheter att driva värde ur sitt data, säger Jonas Hasselberg, koncernchef på Proact.

Med en historik av att vara en av Europas främsta specialister inom datahantering, har Proact under de senaste åren utvecklat sitt erbjudande kring multicloud där man hjälper sina kunder att lagra, koppla samman, säkra och driva värde ur sitt data – oavsett om man väljer en strategi som hanterar data i kundens egna datacenter, som ett privat moln, i Proacts datacenter, i en publik molntjänst, eller som en kombination av dem alla. 

Bland kunderna finns många svenska lärosäten, som KTH, Chalmers, och Göteborgs, Malmö, Örebro och Linköpings Universitet. 

Proacts lösning bättre
Med sin multicloud-lösning PHC, Proact Hybrid Cloud, erbjuder Proact svenska lärosäten en möjlighet att på ett bättre och säkrare sätt hantera sitt data.

– PHC är en hybrid IT-lösning baserad på NetApp-teknologi där vi kopplat samman publika molntjänster och skapat access mellan våra datacenter, kundens ”on prem”-lösningar i svenska datacenter. Allt är sammankopplat på ett enkelt och säkert sätt, där kunden kan övervaka, skala upp och ner de olika lösningarna efter önskemål och behov, säger Jonas Hasselberg.

Tack vare att Proact är en del av OCRE-avtalet, där europeiska lärosäten i ett gemensamt ramavtal kan upphandla molntjänster, kan de snabbt och enkelt få tillgång till PHC-plattformen. 

– Vi kan erbjuda vår PHC-lösning enligt detta avtal. Dessa högskolor och universitet i Sverige behöver inte göra en ny upphandling, utan bara avropa på detta avtal. Vi är redo att leverera, avslutar Jonas Hasselberg.