OCRE

Open Clouds for Research Environments

Påskyndar vägen till molnet inom EU

 

Från januari 2021 kan NREN-medlemmar i Europa (organisationer anslutna till Sunet i Sverige) snabbt få tillgång till Proacts molntjänster tack vare OCRE-ramavtalet.

Ta reda på mer om vad detta ramavtal innebär och hur Proacts erbjudande kan hjälpa er att snabbare och enklare ta er till molnet och samtidigt säkerställ att ni följer uppsatta lagar och förordningar.

Vad är OCRE?

 

OCRE (Open Clouds for Research Environments) är ett projekt som syftar till att hjälpa europeiska lärosäten och andra organisationer knutna till forskning eller högre utbildning att  i ett gemensamt ramavtal upphandla molntjänster. 

Vad kan Proact erbjuda och till vem?

 

Som en del av OCRE-ramavtalet kan alla organisationer anslutna till Sunet i Sverige välja att använda Proact Hybrid Cloud (PHC) och tillhörande professionella tjänster, såsom konsulttjänster, implementering och optimeringstjänster.

PHC är vår egen Infrastructure as a Service plattform. Du kan läsa mer om tjänsten nedan. Men i grund och botten erbjuder PHC samma flexibilitet där du utifrån tjänstens skalbarhet betalar efter verkligt nyttjande för lagring, compute och nätverk på samma sätt som för de publika molntjänsterna.

Förutom vår lokala molntjänst PHC kan Proact också erbjuda all den hjälp ni behöver, i form av konsulttjänster som täcker allt från rådgivning, design och implementering, till underhåll, support och optimering. Även detta utförs av vår svenska lokala personal.

Ta reda på mer om Proact Hybrid Cloud (PHC)

PHC är vår beprövade IaaS och vi tror att den representerar exakt hur ett moln ska vara – flexibelt, lättanvänt med transparent prissättning.  

Genom PHC kan organisationer anslutna till Sunet nu komma åt olika IT-tjänster, oavsett om de finns on-premis, i ett privat moln, i ett av Proacts europeiska datacenter eller i det publika molnet.

Varför ska man välja PHC?

PHC är vår egen plattform

Vi designade och byggde PHC från grunden, baserat på vår kunskap och erfarenhet. Om du utnyttjar PHCs resurser har du direkt kontakt med företaget som erbjuder det, inte med en tredje part som hanterar resurser från en hyperscaler.

PHC är det lokala valet

Många av våra kunder föredrar att använda PHC IaaS eftersom vi är baserade i Europa, eller till och med i Sverige. Detta innebär att ingen utländsk regering kan begära åtkomst till dina uppgifter (till exempel den amerikanska regeringen i fallet med CLOUD Act).

Kostnadseffektivitet

Tillsammans med er går vi igenom era unika behov och skapar därefter en lösning som uppfyller era krav. Eftersom vi skapar en miljö som exakt matchar era behov innehåller den ingenting onödigt. Tillhands har ni en Service Delivery Manager som ser till att optimera er infrastruktur även om era behov förändras över tid.

När passar PHC?

  • När man helt eller delvis vill migrera till Service providers
  • När man vill ”gå” till molnet
  • För test och utveckling med hjälp av multicloud-miljö

(Tilläggstjänster storage, backup and DR)

Proact genomförde en omfattande genomgång av vår infrastruktur för lagring och backup och försökte förbättra vår nuvarande miljö på alla sätt. Lösningen har givit oss kraftigt förbättrad prestanda och kapacitet, vilket ger oss en god grund för framtida tillväxt och förenklad hantering.
Mark Balcombe

Biträdande verksamhetschef, Bell and Clements

Hur OCRE-ramavtalet fungerar

Genom OCRE-ramavtalet har Proact redan kvalificerat sig för att tillhandahålla infrastruktur som tjänst för Europas forsknings- och utbildningsverksamhet.

Detta innebär att ni som är anslutna till Sunet inte behöver genomföra ytterligare dyra och tidskrävande upphandlingar för att hitta partners som kan leverera de molntjänster ni behöver utan ni kan nyttja OCRE-avtalet.

Avtalet inkluderar även en avtalad prissättning vilket innebär att ni vet vad era molntjänster från Proact kommer att kosta. För mer information, kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.

Varför Proact?

Vi tror att det finns många anledningar till varför organisationer väljer Proact för att hjälpa dem att med sin resa till molnet. Faktum är att vi redan arbetar med många av dessa organisationer.

Vi hanterar en stor mängd data för över 4000 kunder i hela Europa. Vi började 1994 som lagringsspecialister och hjälper idag organisationer att lagra, ansluta, skydda, säkra och skapa värde genom sitt data.

Vi tror att fler har en önskan om att nyttja lokala molntjänster som byggts och hanteras av lokala resurser som både är lyhörda och kan göra justeringar, snarare än en tredje part som hanterar resurser från stora hyperscalers.

Vi tror att en lokalt levererad tjänst, levererad av svensktalande lokal personal skapar bästa möjliga förutsättningar för att få ut mesta möjliga av sin IT.

Ta kontakt

Är du redan Proact-kund?*

Personlig uppgift

15 + 4 =

*These fields are manatory