Om Proact

Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar

Vår historia

Proact grundades 1994 i Sverige för att specialisera sig på lagring och backup. När vi börsintroducerades 1997 var vi etablerade i ytterligare tre nordiska länder: Norge, Finland och Danmark. Idag är vi verksamma i Nederländerna, Belgien, Spanien, Tjeckien, Estland, Litauen, Lettland, Slovakien, Storbritannien, USA och Tyskland. Vi har även utökat vår verksamhet och hjälper nu organisationer att lagra, ansluta, skydda och skapa värde genom data. I denna video beskriver vi mer om vår historia som bolag. Titta på videon.

Vår vision och affärsidé

Vår vision är att vara världens mest tillförlitliga IT-tjänstepartner som möjliggör affärsvärde och tillväxt för våra kunder. Vår affärsidé är att erbjuder en kombination av marknadsledande multicloud-lösningar och unik kompetens som skapar affärsnytta och tillväxt via IT och som ger ett bestående värde för våra kunder.

Våra kärnvärden

Vi är Proaktivister av naturen och allt vi gör stöds av våra kärnvärden: integrity, commitment och excellence. Dessa värden styr de beslut vi fattar på alla nivåer i vår organisation och hjälper oss att nå vårt slutmål – att leverera affärsnytta till våra kunder.

Integrity

Integrity innebär att du kan lita på oss, våra lösningar, våra principer och våra handlingar. Vi navigerar genom vår egen kompass baserat på ärlighet, tillit och transparens.

Commitment

Commitment är grunden för alla våra relationer. Vi utgår alltid från kundens behov, vi formulerar tydliga mål tillsammans och håller dem i fokus i vårt dagliga arbete.

Excellence

Excellence är vad vi bidrar med och vad vi bygger vår verksamhet kring. Excellens ligger i vårt dna och med årtionden av erfarenhet vågar vi påstå att det genomsyrar allt vi gör.

Våra medarbetare

På Proact älskar vi teknik. Men vår konkurrensfördel bygger inte på teknik – utan på människor. Verkligt värde för våra kunder skapas först när vi samarbetar – och kopplar samman våra medarbetare, våra leverantörer och våra kunder med ömsesidig kunskap, kreativitet, teknik, arkitektur, innovation, processer och data.

Det är vad vi kallar #ThePowerOfTogether.

Vill du vara en del av #ThePowerOfTogether? Läs mer om vad våra medarbetare säger om att arbeta på Proact och våra nuvarande jobbmöjligheter i våra team.

Våra kontor

Vi har kontor i 15 länder, över hela Europa och USA. Det betyder att vi är tillräckligt stora för att göra skillnad, men tillräckligt små för att bry oss om våra kunder. Det är enkelt att komma i kontakt med oss, hitta ditt närmaste kontor och kontakta oss direkt. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!