Search
Close this search box.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Přístup skupiny Proact k ochraně osobních údajů

Společnost Proact respektuje vaše soukromí a zavazuje se chránit vaše osobní údaje. V tomto oznámení o ochraně osobních údajů naleznete informace o způsobu, jakým se staráme o vaše osobní údaje, a to včetně doby vaší návštěvy našich webových stránek (bez ohledu na to, odkud na ně vstupujete), a dozvíte se také o svých právech v oblasti ochrany soukromí a o tom, jakou ochranu vám poskytují právní předpisy. Toto oznámení budeme občas aktualizovat v souladu s tím, jak budeme realizovat nové postupy a nová pravidla ochrany osobních údajů.

Úvod  

 • Tyto webové stránky provozuje společnost Proact IT Group AB, reg. č. 556494-3446, založená v souladu se švédskými zákony a se sídlem ve Stockholmu ve Švédsku.
 • Na těchto webových stránkách naleznete informace o našich produktech a službách, můžete se přihlásit k účasti na různých akcích, získáte přístup k referenčním materiálům, k jejichž odběru se také můžete přihlásit, a můžete využívat nástroje a aplikace, které vám poskytujeme.
 • K většině obsahu těchto webových stránek budete mít přístup, aniž byste společnosti Proact poskytli své osobní údaje. Využíváme však soubory cookie a podobné technologie, které nám poskytují vaše osobní údaje. Více informací o souborech cookie a vašich možnostech naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.
 • Pro přístup k některým částem těchto webových stránek budete muset uvést více informací. Budete zde vyzváni k zadání určitých údajů, jako je například jméno, e-mailová a poštovní adresa.
 • Pro zvláštní služby, jako jsou například služby řízené našimi přidruženými organizacemi, platí zvláštní podmínky a/nebo pravidla ochrany osobních údajů.
 • Jsme součástí mezinárodní skupiny firem, se kterými sdílíme administrativní zdroje a systémy. Může se proto stát, že některé nebo všechny vaše osobní údaje budeme z administrativních důvodů nebo pro legitimní účely popsané v tomto oznámení sdílet se svými přidruženými organizacemi.
 • Společnost Proact jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na adrese dpo@proact.eu, budete-li mít ohledně našich pravidel nebo postupů ochrany osobních údajů nějaké otázky.
 • Používáním těchto stránek souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů, které jsou obsaženy v tomto oznámení. Jestliže s jakoukoli z těchto podmínek nesouhlasíte, neměli byste tyto stránky používat. Souhlasíte s tím, že veškeré případné spory týkající se osobních údajů nebo podmínek obsažených v tomto oznámení se budou řídit švédským právním řádem.

Datum poslední revize: leden 2020

1.  Důležité informace a kdo jsme

Účel tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

Účelem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je poskytnout informace o způsobu, jakým společnost Proact shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje, včetně údajů shromážděných během vaší návštěvy našich webových stránek a informací, které nám můžete případně poskytnout v souvislosti se svým přístupem k referenčním materiálům, informačním zpravodajům nebo při přihlášení k jejich odběru, během nákupu výrobků a služeb, účasti na akcích nebo používání nástrojů či aplikací, které vám poskytujeme.

Naše webové stránky nejsou určeny dětem a údaje týkající se dětí vědomě neshromažďujeme.

Je důležité, abyste si toto oznámení o ochraně osobních údajů přečetli společně s případným dalším oznámením, které můžeme poskytnout při zvláštních příležitostech, když shromažďujeme nebo zpracováváme vaše osobní údaje, abyste byli plně obeznámeni s tím, jak a proč vaše údaje používáme. Toto oznámení o ochraně osobních údajů taková další oznámení doplňuje, avšak nemá před nimi přednost.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli dotazů ohledně tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, včetně otázek k uplatnění vašich zákonných práv, kontaktujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů (Sofii Edvardsen ze společnosti Sharp Cookie Advisors), a to e-mailem na adrese dpo@proact.eu.

Máte zákonem dané právo kdykoli podat dozorovému úřadu ve své jurisdikci stížnost týkající se ochrany osobních údajů. Než se obrátíte na dozorový úřad, ocenili bychom možnost vyřešit vaši stížnost sami, proto nás prosím vždy nejdřív zkontaktujte – nebude-li to možné, kontaktní údaje na příslušný dozorový úřad naleznete zde.

Správce údajů

Společnost Proact tvoří různé právnické osoby, které jsou uvedeny zde. Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vydává jménem skupiny společností Proact; jestliže se v tomto oznámení uvádí „Proact“, „my“ nebo „náš“ (včetně všech tvarů těchto slov), odkazuje se na příslušnou společnost ve skupině společností Proact, která odpovídá za zpracování vašich údajů. Příslušnou společností je společnost, která vám poskytla odkaz na toto oznámení o ochraně osobních údajů.

Odkazy na třetí strany

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky, plug-iny a aplikace třetích stran. Kliknutím na tyto odkazy nebo povolením těchto propojení můžete umožnit třetím stranám, aby shromažďovaly nebo sdílely vaše osobní údaje. Webové stránky těchto třetích stran nemáme pod kontrolou a neodpovídáme za jejich oznámení o ochraně soukromí. Při odchodu z našich webových stránek vám doporučujeme, abyste si přečetli oznámení o ochraně soukromí každé webové stránky, kterou navštívíte.

2.  Údaje, které o vás shromažďujeme

Osobní údaje nebo osobní informace jsou veškeré informace o určité osobě, na jejichž základě lze danou osobu identifikovat. Nezahrnují údaje, u kterých byla totožnost odstraněna (anonymní údaje).  Můžeme používat veškeré informace, které jste nám poskytli, a to tak, jak se v tomto oznámení o ochraně osobních údajů uvádí.

Můžeme rovněž shromažďovat vaše osobní údaje od třetích stran, včetně veřejně dostupných informačních zdrojů (např. sociálních médií a webových stránek), externích marketingových agentur, prodejců a našich zákazníků či dodavatelů, které mohou být rovněž používány tak, jak se uvádí v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje mohou zahrnovat údaje o totožnosti, kontaktní informace, vyobrazení či videa, finanční údaje, údaje o vašich transakcích se společností Proact nebo propojenými stranami, technické údaje odvozené z vašeho používání našich webových stránek nebo výrobků a služeb, profilové informace a údaje o používání plynoucí z našich služeb, k nimž máte přístup, a zájmy a preference ohledně marketingu a komunikace.

Pro naše interní účely můžeme rovněž shromažďovat, používat a sdílet souhrnné údaje, jako jsou statistická či demografická data. Souhrnné údaje mohou být odvozeny z vašich osobních údajů, ale nejsou ze zákona považovány za osobní údaje, neboť z nich přímo ani nepřímo nelze zjistit vaši totožnost. Můžeme například sumarizovat vaše údaje o používání, abychom vypočítali procento uživatelů, kteří používají určitý prvek webových stránek. Jestliže ale kombinujeme nebo spojujeme souhrnné údaje s vašimi osobními údaji tak, že z nich lze přímo nebo nepřímo zjistit vaši totožnost, zacházíme s kombinovanými údaji jako s osobními údaji, které budou používány v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

Neshromažďujeme zvláštní kategorie vašich osobních údajů (sem patří údaje o vaší rase nebo etnickém původu, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech, členství v odborových organizacích, informace o vašem zdraví a genetické a biometrické údaje). Neshromažďujeme ani žádné informace o rozsudcích v trestních věcech a o trestných činech.

Je důležité, aby osobní údaje, které o vás uchováváme, byly správné a aktuální. Pokud tedy během našeho vzájemného vztahu nastanou nějaké změny ve vašich osobních údajích, informujte nás.

Jestliže nám své osobní údaje neposkytnete

Potřebujeme-li získat osobní údaje na základě právních předpisů nebo podmínek smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a údaje, o které žádáme, nám z vaší strany nebudou poskytnuty, může se stát, že nebudeme moci plnit smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli nebo se snažíme uzavřít (např. abychom vám poskytovali zboží či služby). V takovém případě budeme možná nuceni zrušit výrobek nebo službu, které vám nebo vaší organizaci (jste-li našim zákazníkem) poskytujeme; budeme vás o tom ale včas informovat.

3.  Jak shromažďujeme vaše osobní údaje

Pro shromažďování údajů od vás nebo o vás používáme různé způsoby, například:

 • Přímá interakce. Osobní údaje nám můžete poskytnout tak, že vyplníte formuláře nebo s námi komunikujete prostřednictvím pošty, telefonu, elektronické pošty či jinak. Do této kategorie patří osobní údaje, které shromažďujeme, když:
  • požádáte o naše produkty nebo služby;
  • zahájíte jednání o tom, že byste nám poskytovali své produkty či služby;
  • používáte služby na našich webových stránkách nebo s nimi pracujete;
  • přihlásíte se k odběru naší služby nebo publikací;
  • žádáte o zasílání marketingových materiálů;
  • zúčastníte se našich akcí;
  • zareagujete na inzerát s nabídkou zaměstnání;
  • zapojíte se do soutěže, propagace nebo průzkumu; nebo
  • poskytnete nám zpětnou vazbu.
 • Automatizované technologie nebo interakce. Když pracujete s našimi webovými stránkami, můžeme automaticky shromažďovat technické údaje o vašem zařízení, činnostech během prohlížení a jeho povaze. Tyto osobní údaje shromažďujeme pomocí souborů cookie, serverových protokolů a jiných podobných technologií. Další informace naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.
 • Třetí strany nebo veřejně dostupné zdroje. Vaše osobní údaje můžeme získávat od různých třetích stran a z veřejných zdrojů, které se nacházejí v EU a Spojeném království i mimo ně, a to níže uvedeným způsobem:
  • technická data včetně standardních informací z internetových protokolů a údajů o vzorcích chování návštěvníků od těchto subjektů:
   • poskytovatelé analýz jako např. Google;
   • inzertní sítě; a
   • poskytovatelé informací o vyhledávání.
  • kontaktní, finanční a transakční údaje od poskytovatelů technických, platebních a doručovacích služeb a služeb v oblasti úvěrových referencí;
  • totožnost a kontaktní údaje od zprostředkovatelů nebo shromažďovatelů údajů;
  • totožnost a kontaktní údaje z veřejně dostupných zdrojů.

4. Jak vaše osobní údaje používáme

Účely zpracování

Níže uvádíme popis všech způsobů, jak můžeme vaše osobní údaje používat, a právní základy, o které se v této souvislosti opíráme. Uvedli jsme případně také, jaké jsou naše oprávněné zájmy.

Upozorňujeme, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i na více než jednom právním základě, a to v závislosti na konkrétním účelu, ke kterému je používáme.

 • Abychom vás nebo vaši organizaci zaregistrovali jako nového zákazníka nebo dodavatele;
 • Když nám zpracování umožňuje zlepšovat, upravovat, personalizovat nebo jinak zdokonalovat naše služby/komunikaci ve prospěch našich zákazníků nebo dodavatelů;
 • K používání analýz údajů za účelem zlepšování našich webových stránek, výrobků/služeb, marketingu, vztahů se zákazníky či dodavateli a jejich zkušeností;
 • Pro odhalování a prevenci podvodů;
 • Pro zlepšování zákaznického servisu;
 • Pro dodávku zboží nebo služeb vám nebo vaší organizaci;
 • Pro zpracovávání faktur za zboží nebo služby, které nám nebo našim zákazníkům dodáváte vy nebo vaše organizace;
 • Pro personalizaci uživatelských zkušeností;
 • Pro zlepšování bezpečnosti naší sítě a informačních systémů;
 • Pro lepší pochopení toho, jak lidé s našimi webovými stránkami pracují;
 • Pro komunikaci s vámi, včetně:
  • telefonického kontaktu ohledně sdělení, která vás podle našeho názoru mohou zajímat;
  • zasílání poštovních sdělení, která vás podle našeho názoru mohou zajímat;
  • zasílání pravidelných e-mailů obsahujících informace, které vás budou zajímat;
  • odpovědí na váš dotaz nebo poskytování podpory;
  • reakce na vaši žádost o zaměstnání u nás;
 • Za účelem zjištění účinnosti propagačních kampaní a inzerce;
 • Za účelem poskytnutí těchto údajů našim dodavatelům, prodejcům a/nebo subdodavatelům, aby vám byly doručeny produkty a služby nebo abyste byli pozváni k účasti na akcích, které vás podle našeho názoru budou zajímat; a
 • Za účelem řízení našeho vztahu s vámi, v jehož rámci vás můžeme požádat o recenzi nebo účast v průzkumu.

Právní základy

Vaše osobní údaje budeme používat jen tehdy, když nám to umožní právní předpisy. Nejčastěji budeme vaše osobní údaje používat za těchto okolností:

 • Když budeme muset plnit smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli nebo máme uzavřít;
 • Když je to nezbytné s ohledem na naše oprávněné zájmy (nebo oprávněné zájmy třetí strany) a nad těmito zájmy nepřeváží vaše zájmy a základní práva;
 • Když musíme plnit zákonné nebo regulatorní požadavky.

Můžeme se rovněž opřít o váš konkrétní souhlas jakožto právní základ pro zpracování vašich osobních údajů například v souvislosti se zasíláním přímých marketingových sdělení třetí strany e-mailem nebo textovou zprávou.

Naše oprávněné zájmy

 • vymáhat naše dlužné částky;
 • udržovat naše záznamy aktuální;
 • řídit vztahy s našimi dodavateli;
 • zjišťovat, jak naši zákazníci používají naše výrobky/služby;
 • rozvíjet naše výrobky/služby;
 • rozvíjet naše podnikání;
 • poskytovat administrativní a IT služby pro fungování našeho podnikání;
 • zajistit zabezpečení sítě;
 • předcházet podvodům;
 • v souvislosti s reorganizací podniku nebo výkonem restrukturalizace skupiny;
 • informovat o naší marketingové strategii;
 • definovat typy zákazníků pro naše výrobky a služby; a
 • sledovat počet zákazníků, kteří navštíví různé části našich webových stránek, abychom je udržovali aktuální a relevantní.

Většina osobních údajů, které využíváme na základě našich výše uvedených oprávněných zájmů, nejsou citlivé údaje. Využívání vašich osobních údajů tak, jak je uvedeno v tomto oznámení, je pro společnost Proact důležité, protože pouze tak může fungovat jako výkonná organizace.

Pro společnost Proact je velmi důležité shromažďovat a zpracovávat určité informace, které jsou omezeny na nezbytné minimum a chráněny různými opatřeními, protože tak můžeme například provádět úkony požadované našimi zákazníky, spravovat naše sdílené systémy v rámci skupiny společností Proact, rozumět našim zákazníkům a návštěvníkům našich webových stránek a plnit své povinnosti vůči zákazníkům a jiným třetím stranám.

Marketing / odhlášení (opting-out)

Pokud už od nás nechcete dostávat marketingová sdělení, dejte nám vědět. Stačí využít odkaz pro odhlášení (opt-out) v jakémkoli marketingovém sdělení, které vám bude zasláno, nebo nás jednoduše kdykoli kontaktujte.

V případě, že se rozhodnete nadále nepřijímat tato marketingová sdělení, vezměte na vědomí, že pokud nás požádáte, abychom vás už nekontaktovali e-mailem na určité e-mailové adrese, uchováme si kopii dané e-mailové adresy, abychom mohli váš požadavek splnit.

Soubory cookie

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby odmítal všechny nebo některé soubory cookie, případně aby vás upozorňoval, když webové stránky mají nastaveny soubory cookie nebo k nim poskytují přístup. Jestliže soubory cookie zakážete nebo odmítnete, upozorňujeme vás, že některé části našich webových stránek nemusí být nadále přístupné nebo nemusí správně fungovat. Více informací o souborech cookie naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.

Změna účelu

Vaše osobní údaje budeme používat jen pro účely, ke kterým jsou shromažďovány, ledaže bychom se odůvodněně domnívali, že je nutné je používat za jiným účelem, přičemž je tento účel slučitelný s původním účelem.

Pokud tato situace nastane a budeme zvažovat využívání vašich osobních údajů za nějakým novým účelem, budeme vás o tom informovat, nebo bude-li to třeba, požádáme vás o souhlas.

5.  Zpřístupnění a převod informací třetím stranám

Vaše osobní údaje sdílíme v rámci skupiny společností Proact a se svými poskytovali služeb, kteří umožňují dodávání služeb našim zákazníkům (jako například partneři hostingu, centrum podpory atd.). V rámci této skutečnosti mohou být vaše osobní údaje zpracovávány mimo Evropskou unii, Evropský hospodářský prostor a Spojené království.

Některé externí třetí strany mají sídlo mimo EU / EHP / Spojené království a jejich zpracování vašich osobních údajů tedy zahrnuje přenos údajů mimo EU / EHP / Spojené království.  Budeme-li zpracovávat vaše osobní údaje mimo EU / EHP / Spojené království, zajistíme obdobnou úroveň ochrany údajů tím, že zavedeme alespoň jedno z těchto bezpečnostních opatření:

 • Budou-li zaměstnanci společnosti Proact ze zemí mimo EU / EHP / Spojené království muset přistupovat k vašim osobním údajům, stane se tak pouze za těmi oprávněnými obchodními účely, které jsou popsány v tomto oznámení, a navíc zajistíme, aby jejich přístup k vašim osobním údajům byl chráněn vhodnými technickými opatřeními.
 • Budeme-li využívat poskytovatele služeb ze zemí mimo EU / EHP / Spojené království, můžeme použít takové znění smlouvy (například standardní smluvní doložky EU schválené Evropskou komisí), které bude obsahovat požadavky na realizaci kontrolních opatření, jež budou poskytovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako ty, které platí v EU / EHP / Spojeném království.
 • Jestliže využíváme poskytovatele se sídlem ve Spojených státech amerických, můžeme jim předávat údaje z EU / EHP / Spojeného království tehdy, když jsou členy štítu EU–USA pro ochranu soukromí (Privacy Shield), který po nich požaduje, aby poskytovali osobním údajům sdíleným mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými obdobnou úroveň ochrany.

Po všech třetích stranách požadujeme, aby respektovaly zabezpečení vašich osobních údajů, aby s nimi zacházely v souladu se zákony a aby jejich zpracovávání umožnily pouze za konkrétními účely v souladu s našimi pokyny.

Nucené zpřístupnění údajů

Vaše osobní údaje musíme někdy zpřístupnit, pokud to po nás požaduje zákon, příslušné donucovací orgány, regulatorní úřady, státní úřady, soud či třetí strany: (i) v souladu s příslušnými zákony či právními nařízeními; (ii) za účelem prosazování, stanovení či ochrany našich zákonných práv; nebo (iii) za účelem ochrany vašich důležitých zájmů či důležitých zájmů jiné osoby.

Osobní údaje můžeme sdílet s potenciálním kupujícím (a jeho zástupci či poradci) v souvislosti s jakoukoli navrhovanou koupí, fúzí či akvizicí jakékoli části naší firmy. V takovém případě jsme povinni informovat kupujícího, že může vaše osobní údaje používat pouze pro účely uvedené v tomto oznámení.

6.  Zabezpečení údajů

Osobní údaje, které spravuje společnost Proact, jsou uchovávány a zpracovávány v souladu s příslušnými zákony na ochranu osobních údajů. Přijímáme opatření, která zajišťují, aby se s informacemi, které zpracováváme, zacházelo v souladu s tímto oznámením a v souladu s příslušnými zákony.

Bude-li to nutné nebo vhodné a realizovatelné, jsme povinni získat od třetích stran, které mohou mít k vašim osobním údajům přístup, písemné prohlášení, že budou vaše osobní údaje chránit pomocí stejných bezpečnostních opatření, která využívá společnost Proact.

Za účelem ochrany vašich osobních údajů udržujeme technická a organizační opatření, která pravidelně aktualizujeme a testujeme. Vezměte však na vědomí, že žádný informační systém není nikdy zcela bezpečný a že nemůžeme zaručit naprostou bezpečnost vašich osobních údajů. Neneseme odpovědnost za zabezpečení informací, které nám předáváte přes sítě, které nemáme pod kontrolou, například přes internet.

Navíc omezujeme přístup k vašim osobním údajům pouze na ty zaměstnance, zástupce, dodavatele a další třetí strany, které k nim přístup nutně potřebují, aby mohli plnit účely uvedené v tomto oznámení. Tyto osoby budou zpracovávat vaše osobní údaje pouze podle našich pokynů a podléhají povinnosti zachování mlčenlivosti.

Zavedli jsme postupy k řešení veškerých údajných případů narušení bezpečnosti osobních údajů a budeme vás i příslušný regulační orgán o takovém narušení informovat, máme-li zákonnou povinnost tak učinit.

7. Uchovávání údajů

Jak dlouho budeme osobní údaje používat

Vaše osobní údaje budeme uchovávat jen po dobu nezbytnou pro splnění účelů, ke kterým jsme je shromáždili, včetně účelů, které se týkají plnění právních, účetních nebo oznamovacích požadavků.

Při stanovení vhodné doby uchovávání osobních údajů zohledňujeme objem, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko poškození v důsledku neoprávněného použití nebo prozrazení vašich osobních údajů, účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, a zda můžeme, či nemůžeme splnit tyto účely jinými prostředky, a příslušné právní požadavky.

Podrobné informace o dobách uchovávání, pokud jde o různé aspekty vašich osobních údajů, naleznete v našich zásadách pro uchovávání, které si od nás můžete vyžádat na adrese dpo@proact.eu.

8. Vaše zákonná práva

Ze zákona máte právo: požádat o přístup k vašim osobním údajům, o jejich opravu či výmaz, omezit naše zpracovávání vašich osobních údajů, vznést námitku vůči našemu zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přenositelnost údajů a právo kdykoli odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám kdy dali.

Máte-li v souvislosti se svými osobními údaji nějaký požadavek, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese dpo@proact.eu.

Zpravidla nevyžadujeme žádný poplatek

Za přístup ke svým osobním údajům (nebo za uplatnění jakýchkoli jiných práv) nebudete hradit žádný poplatek. V případě, že je vaše žádost jasně nepodložená nebo přemrštěná, vám však může být účtován přiměřený poplatek. Za těchto okolností můžeme případně splnění vaší žádosti odmítnout.

Co od vás budeme možná potřebovat

Můžeme od vás požadovat konkrétní informace, které nám pomohou ověřit vaši totožnost a zajistit vaše právo na přístup k vašim osobním údajům (nebo uplatnit jiná vaše práva). Jedná se o bezpečnostní opatření, abychom zajistili, že osobní údaje nebudou předány osobě, která nemá právo je získat. Můžeme vás také kontaktovat, abychom vás požádali o další informace ohledně vaší žádosti a urychlili tak naši odpověď.

Lhůta na odpověď

Na všechny oprávněné žádosti se snažíme reagovat do jednoho měsíce. V některých případech to může trvat déle než jeden měsíc, je-li vaše žádost zvlášť složitá nebo máte-li větší množství dotazů. V takovém případě vám tuto skutečnost sdělíme a budeme vás průběžně informovat.

9. Změny a aktualizace tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

Vzhledem k tomu, že se naše postupy a zásady mění, mění se i toto oznámení o ochraně osobních údajů. Vyhrazujeme si právo toto oznámení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit a aktualizovat, a to z jakéhokoli důvodu a aniž bychom vás na to upozornili jiným způsobem než aktualizací tohoto oznámení o ochraně osobních údajů na našich webových stránkách. Doporučujeme vám tuto stránku pravidelně kontrolovat, abyste měli aktuální informace o našich postupech ochrany osobních údajů.  Předchozí verze tohoto oznámení o ochraně osobních údajů jsou k dispozici zde.

Ostatní

Previous versions

Share

Related content

Getting in touch

We would love to hear from you. Contact us with an email through the contact form.

Get in touch

We would love to hear from you. Visit us, call us, join our social media community or send us a message.

By clicking Submit, I agree the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.