Privacy en subverwerkers

Proact respecteert jouw privacy en zet zich in om jouw persoonlijke gegevens te beschermen.

Privacyverklaring

Proact respecteert jouw privacy en zet zich in om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Deze privacyverklaring informeert je hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan, ook wanneer je onze website bezoekt (ongeacht waar je deze bezoekt) en vertelt je over jouw privacyrechten en hoe de wet jou beschermt. We zullen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken wanneer we nieuwe praktijken inzake persoonlijke gegevens invoeren of een nieuw privacybeleid aannemen.

Samenvatting

 • Deze website wordt beheerd door Proact IT Group AB, reg. no. 556494-3446, een vennootschap naar Zweeds recht met hoofdadres in Stockholm, Zweden.
 • Via deze website kun je meer te weten komen over onze producten en diensten, je kunt je registreren om deel te nemen aan evenementen, toegang krijgen tot of zich abonneren op referentiemateriaal, of interactie hebben met tools of applicaties die door ons worden verstrekt.
 • Je krijgt toegang tot de meeste delen van de website zonder persoonlijke gegevens bij Proact te registreren. We gebruiken echter cookies en vergelijkbare technologieën die ons persoonlijke gegevens verschaffen. Meer over onze cookies en jouw keuzes leest u in ons cookiebeleid.
 • Voor bepaalde delen van de website moet je ons wat meer informatie verstrekken. Deze secties kunnen je vragen om informatie te verstrekken, zoals, maar niet beperkt tot, uw naam, e-mailadres en adres.
 • Voor specifieke diensten, zoals die beheerd worden door onze gelieerde ondernemingen, zijn specifieke voorwaarden en / of privacybeleid van toepassing. We maken deel uit van een internationale bedrijvengroep en delen administratieve middelen en systemen. We kunnen daarom sommige of al jouw persoonlijke gegevens delen met gelieerde ondernemingen voor onze administratieve doeleinden of voor onze legitieme doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.
 • Proact heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld waarmee je contact kunt opnemen als je vragen of opmerkingen hebt over ons beleid of onze praktijken inzake persoonsgegevens op: dpo@proact.eu.
 • Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met de voorwaarden in deze privacyverklaring. Als je niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, dien je deze website niet te gebruiken. Je gaat ermee akkoord dat elk geschil over privacy of de voorwaarden in deze privacyverklaring wordt beheerst door de wetten van Zweden.

Laatste herziening: januari 2020

1. Belangrijke informatie en wie we zijn

Doel van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring geeft je informatie over hoe Proact jouw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, inclusief door jouw gebruik van onze website, en inclusief alle gegevens die je ons verstrekt bij toegang tot of inschrijving voor referentiemateriaal, nieuwsbrieven, aankoop van producten of diensten, deelname aan evenementen of interactie met tools of applicaties die door ons zijn verstrekt.

Onze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens over kinderen.

Het is belangrijk dat je deze privacyverklaring leest, samen met elke andere kennisgeving die we kunnen verstrekken bij specifieke gelegenheden wanneer we persoonlijke gegevens over jou verzamelen of verwerken, zodat je volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring vormt een aanvulling op dergelijke andere kennisgevingen en is niet bedoeld om deze terzijde te schuiven.

Contact details

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, inclusief verzoeken om jouw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (Sofia Edvardsen van Sharp Cookie Advisors) via: dpo@proact.eu.

Je hebt het wettelijke recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in jouw rechtsgebied voor gegevensbeschermingskwesties. We zouden het echter op prijs stellen om jouw zorgen te behandelen voordat je de toezichthoudende autoriteit benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op – mocht dit niet mogelijk zijn, dan kun je hier de details van de relevante toezichthoudende autoriteiten vinden.

Gegevensbeheerder

Proact bestaat uit verschillende juridische entiteiten, die je hier kunt vinden. Deze privacyverklaring wordt uitgegeven namens de Proact-bedrijfsgroep, dus wanneer we ‘Proact’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ vermelden in deze privacyverklaring, verwijzen we naar het relevante bedrijf in de Proact-bedrijfsgroep die verantwoordelijk is voor het verwerken van jouw gegevens. Het relevante bedrijf is het bedrijf dat je de link naar deze privacyverklaring heeft verstrekt.

Links van derden

Onze website kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en applicaties. Door op die links te klikken of die verbindingen in te schakelen, kunnen derden gegevens over jou verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer je onze website verlaat, raden we je aan de privacyverklaring van elke website die je bezoekt te lezen.

2. De gegevens die we over u verzamelen

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie met betrekking tot een persoon aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Het bevat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens). We kunnen alle informatie die je ons verstrekt, gebruiken zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

We kunnen ook persoonlijke gegevens over je verzamelen van derden, waaronder openbaar beschikbare informatiebronnen (inclusief sociale media en websites), externe marketingbureaus, verkopers en onze klanten of leveranciers die ook door ons kunnen worden gebruikt zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

De persoonlijke gegevens kunnen identiteitsgegevens, contactgegevens, afbeeldingen of video’s, financiële details, details van jouw transacties met Proact of verbonden partijen, technische gegevens die voortvloeien uit jouw gebruik van onze website of producten en diensten, profiel- en gebruiksgegevens van onze diensten waar je toegang tot hebt en marketing- en communicatiebelangen en voorkeuren.

We kunnen ook geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens verzamelen, gebruiken en delen voor onze interne doeleinden. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van jouw persoonlijke gegevens, maar worden wettelijk niet als persoonlijke gegevens beschouwd, aangezien deze gegevens je identiteit niet direct of indirect onthullen. We kunnen bijvoorbeeld jouw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Als we echter geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met jouw persoonlijke gegevens zodat deze jou direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

We verzamelen geen speciale categorieën persoonlijke gegevens over jou (dit omvat details over ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over gezondheid en genetische en biometrische gegevens) . We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over jou bewaren nauwkeurig en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als jouw persoonlijke gegevens veranderen tijdens jouw relatie met ons.

Als je geen persoonlijke gegevens verstrekt

Waar we volgens de wet persoonsgegevens moeten verzamelen, of onder de voorwaarden van een contract dat we met je hebben en je deze gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen we het contract dat we hebben of proberen aan te gaan met jou mogelijk niet uitvoeren (bijvoorbeeld om goederen of diensten te leveren). In dit geval moeten we mogelijk een product of dienst annuleren die jij of jouw organisatie (als dit onze klant is) bij ons heeft; maar we zullen je op dat moment op de hoogte stellen als dit het geval is.

3. Hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over jou te verzamelen, onder meer door:

 1. Directe interacties. U kunt ons uw persoonlijke gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat persoonlijke gegevens die tijdens de volgende acties worden verzameld:
  1. aanmelden voor onze producten of diensten;
  2. discussies aangaan met ons om ons jouw producten of diensten te leveren;
  3. gebruik maken van of interactie hebben met de diensten op onze website;
  4. zich abonneren op onze service of publicaties; verzoeken om marketing naar je toe te sturen;
  5. deelnemen aan of onze evenementen bijwonen;
  6. reageren op vacatures;
  7. meedoet aan een wedstrijd, promotie of enquête; of ons wat feedback geeft.
 2. Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens interactie met onze website kunnen we automatisch technische gegevens verzamelen over jouw apparatuur, browse-acties en patronen. We verzamelen deze persoonlijke gegevens met behulp van cookies, serverlogboeken en andere vergelijkbare technologieën. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.
 3. Derden of openbaar beschikbare bronnen. We kunnen persoonlijke gegevens over jou ontvangen van verschillende derde partijen en openbare bronnen binnen of buiten de EU en het VK, zoals hieronder uiteengezet:
  * technische gegevens waaronder standaard internetloginformatie en details van bezoekersgedragspatronen van de volgende partijen: analyseproviders zoals Google;
  *advertentienetwerken;
  *zoekinformatie providers;
  *contact-, financiële en transactiegegevens van aanbieders van technische, betalings-, kredietreferentie- en bezorgdiensten.
  *identiteits- en contactgegevens van datamakelaars of -aggregators.
  *identiteits- en contactgegevens uit openbaar beschikbare bronnen.

4. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

Verwerkingsdoeleinden

We hebben hieronder een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we  persoonsgegevens kunnen gebruiken, en de rechtsgrondslagen waarop we ons baseren om dit te doen. We hebben ook vastgesteld wat onze legitieme belangen zijn, waar van toepassing.

Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens voor meer dan één wettige grond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we jouw gegevens gebruiken.

 • Om u of uw organisatie als nieuwe klant of leverancier te registreren;
 • Waar de verwerking ons in staat stelt om onze / communicatie te verbeteren, aan te passen, te personaliseren of anderszins te verbeteren ten behoeve van onze klanten of leveranciers;
 • Om gegevensanalyse te gebruiken om onze website, producten / diensten, marketing, relaties en ervaringen met klanten of leveranciers te verbeteren;
 • Om fraude te identificeren en te voorkomen;
 • Om de klantenservice te verbeteren;
 • Om goederen of diensten aan jou of jouw organisatie te leveren;
 • Om facturen te verwerken voor goederen of diensten die door jou of jouw organisatie aan ons of onze klanten zijn geleverd;
 • Om de gebruikerservaring te personaliseren;
 • Om de veiligheid van ons netwerk en informatiesystemen te verbeteren;
 • Om beter te begrijpen hoe mensen omgaan met onze websites;
 • Om te communiceren, door middel van:
  1. telefonisch met berichten waarvan wij denken dat ze voor jou interessant kunnen zijn;
  2. postcommunicatie waarvan wij denken dat deze interessant voor jou zijn;
  3. periodieke e-mails met informatie die voor jou interessant kan zijn;
  4. om te reageren op een verzoek of om je te ondersteunen;
  5. om op je te reageren als je een sollicitatie bij ons indient;
 • Om de effectiviteit van promotiecampagnes en advertenties te bepalen;
 • Om aan onze leveranciers, verkopers en / of onderaannemers te leveren om onze producten en diensten te leveren of om je uit te nodigen om deel te nemen aan evenementen waarvan wij denken dat ze interessant voor jou zijn; en
 • Om onze relatie met jou te beheren, waarbij je mogelijk wordt gevraagd om een ​​recensie achter te laten of een enquête in te vullen.

Wettelijke grondslagen

We zullen persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. Meestal zullen we persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden gebruiken:

 • Waar we het contract moeten uitvoeren dat we op het punt staan ​​te sluiten of al hebben gesloten.
 • Waar het nodig is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en jouw belangen en fundamentele rechten prevaleren niet boven die belangen.
 • Waar we moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.

We kunnen ook vertrouwen op jouw specifieke toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld met betrekking tot het verzenden van directmarketingberichten van derden naar jou via e-mail of sms.

Onze legitieme belangen

 • om schulden aan ons te innen;
 • om onze administratie up-to-date te houden;
 • om leveranciersrelaties te beheren;
 • om te bestuderen hoe klanten onze producten / diensten gebruiken;
 • om onze producten / diensten te ontwikkelen;
 • om ons bedrijf te laten groeien;
 • voor het runnen van ons bedrijf, het leveren van administratie en IT-services;
 • voor netwerkbeveiliging;
 • om fraude te voorkomen;
 • in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering;
 • om onze marketingstrategie te informeren;
 • om soorten klanten te definiëren voor onze producten en diensten; en
 • om het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van onze websites bij te houden om ze actueel en relevant te houden.

Het merendeel van de persoonlijke gegevens die we gebruiken voor onze legitieme belangen zoals hierboven beschreven, zijn niet gevoelig. Ons gebruik van jouw gegevens zoals uiteengezet in deze mededeling is belangrijk voor Proact om te kunnen functioneren als een efficiënte organisatie.

Het is noodzakelijk voor Proact om bepaalde informatie te verzamelen en te verwerken, beperkt tot een minimum en onderworpen aan aanvullende waarborgen, om bijvoorbeeld transacties te kunnen bieden die door onze klanten zijn aangevraagd, om onze gedeelde systemen in de Proact-bedrijvengroep te beheren, om te begrijpen onze klanten en websitebezoekers, en voldoen aan onze verplichtingen jegens onze klanten en andere derden.

Marketing / afmelden

Als je niet langer marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen, kun je ons dat laten weten door de opt-out-links te volgen op elk marketingbericht dat naar je is verzonden of door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen.

Als je je afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten, houd er dan rekening mee dat als je ons vraagt ​​om geen contact met jou op te nemen via e-mail op een bepaald e-mailadres, we een kopie van dat e-mailadres bewaren om te voldoen aan jouw verzoek om geen contact met u op te nemen.

Cookies

Je kunt je browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd, of dat je wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als je cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van onze website mogelijk ontoegankelijk worden of niet goed werken. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.

Verandering van doel

We zullen persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze moeten gebruiken voor een aanvullend doel dat compatibel is met het oorspronkelijke doel.

Als we zouden overwegen om persoonlijke gegevens voor een nieuw doel te gebruiken, zullen we je hiervan op de hoogte stellen of, zoals vereist, toestemming vragen.

5. Bekendmakingen en overdrachten aan derden

We delen persoonsgegevens binnen de Proact-bedrijvengroep en met onze serviceproviders die onze levering van diensten aan onze klanten vergemakkelijken (zoals hostingpartners, servicedesk enz.). Hierbij kan het gaan om het verwerken van gegevens buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk.

Sommige van onze externe derden zijn gevestigd buiten de EU / EER / VK, dus hun verwerking van persoonsgegevens zal een overdracht van gegevens buiten de EU / EER / VK met zich meebrengen. Telkens wanneer we persoonsgegevens buiten de EU / EER / VK verwerken, zullen we ervoor zorgen dat deze een vergelijkbare mate van bescherming krijgt door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt geïmplementeerd:

 • Waar Proact-personeel van buiten de EU / EER / VK toegang moet krijgen tot jouw persoonlijke gegevens, gebeurt dit voor hetzelfde (de) legitieme zakelijke doel (en) die in deze kennisgeving worden uiteengezet, en we zullen ervoor zorgen dat passende technische maatregelen worden getroffen om te beschermen dergelijke toegang.
 • Wanneer we dienstverleners buiten de EU / EER / VK gebruiken, kunnen we contractbepalingen gebruiken (bijvoorbeeld de EU-modelcontractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie) die vereisten bevatten om controles te implementeren die hetzelfde niveau van bescherming bieden voor persoonsgegevens als het heeft in de EU / EER / VK.
 • Wanneer we providers gebruiken die in de VS zijn gevestigd, kunnen we gegevens naar hen overdragen vanuit de EU / EER als ze deel uitmaken van het EU-VS-privacyschild, dat vereist dat ze een vergelijkbare bescherming bieden voor persoonlijke gegevens die worden gedeeld tussen de EU en de VS.

We eisen van alle derde partijen dat ze de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens respecteren, deze behandelen in overeenstemming met de wet en hen alleen toestaan ​​om jouw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden in overeenstemming met onze instructies.

Gedwongen openbaarmakingen

We kunnen persoonsgegevens ook delen als we hiertoe verplicht zijn door de wet, bevoegde wetshandhaving, regelgevende instanties, overheidsinstantie, rechtbank of derden: (i) zoals toegestaan ​​of vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving; (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen; of (iii) om jouw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen;

We kunnen persoonlijke gegevens delen met een potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in verband met een voorgestelde aankoop, fusie of overname van een deel van ons bedrijf, op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij jouw persoonlijke gegevens alleen mag gebruiken voor de bekendgemaakte doeleinden. in deze privacyverklaring.

6. Gegevensbeveiliging

Persoonsgegevens die door Proact worden beheerd, worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat de informatie die we verwerken wordt behandeld in overeenstemming met deze privacyverklaring en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Indien vereist of gepast en haalbaar, zullen we schriftelijke garanties krijgen van derden die toegang hebben tot jouw gegevens dat zij de gegevens zullen beschermen met de gelijkwaardige waarborgen zoals aangenomen door Proact.

Om de privacy van jouw informatie te beschermen, handhaven we zowel technische als organisatorische waarborgen, en we updaten en testen onze beveiligingsmaatregelen regelmatig. Houd er echter rekening mee dat geen enkel informatiesysteem volledig veilig is en dat we de absolute veiligheid van jouw gegevens niet kunnen garanderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beveiliging van informatie die je naar ons verzendt via netwerken waarover wij geen controle hebben, inclusief internet.

Bovendien beperken we de toegang tot jouw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derde partijen die toegang nodig hebben om een ​​van de doeleinden te bereiken die in deze privacyverklaring worden beschreven. Zij zullen jouw persoonsgegevens alleen in onze instructies verwerken en hebben een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingevoerd om met elke vermoede inbreuk op persoonsgegevens om te gaan en zullen jou en elke toepasselijke regelgever op de hoogte stellen van een inbreuk wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

7. Bewaring van gegevens

Hoe lang we persoonsgegevens gebruiken

We bewaren persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van jouw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor wij persoonlijke gegevens verwerken en of we die doeleinden kunnen bereiken met andere middelen en met de toepasselijke wettelijke vereisten.

Details van bewaartermijnen voor verschillende aspecten van persoonsgegevens zijn beschikbaar in ons bewaarbeleid, dat je bij ons kunt opvragen door contact met ons op te nemen via dpo@proact.eu.

8. Jouw wettelijke rechten

Je hebt een wettelijk recht om: toegang te vragen tot en / of rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens; onze verwerking van jouw persoonlijke gegevens beperken; bezwaar maken tegen onze verwerking van jouw persoonlijke gegevens; het recht op dataportabiliteit; en om jouw gegeven toestemming in te trekken.

Je kunt verzoeken met betrekking tot  persoonlijke gegevens doen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@proact.eu.

Meestal is er geen vergoeding vereist

Je hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot jouw persoonlijke gegevens (of om een ​​van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als het verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is. Als alternatief kunnen we in deze omstandigheden weigeren om aan jouw verzoek te voldoen.

Wat we mogelijk van je nodig hebben

Het is mogelijk dat we je om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen jouw identiteit te bevestigen en jouw recht op toegang tot jouw persoonsgegevens te waarborgen (of om andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die er geen recht op hebben. We kunnen ook contact met je opnemen om je om meer informatie te vragen met betrekking tot jouw verzoek, zodat we sneller kunnen reageren.

Tijdslimiet om te reageren

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Af en toe kan het langer dan een maand duren als het verzoek bijzonder complex is of als je een aantal verzoeken hebtingediend. In dat geval zullen we je hiervan op de hoogte stellen en je op de hoogte houden.

9. Wijzigingen en updates van deze privacyverklaring

Naarmate onze praktijken en ons beleid veranderen, verandert deze privacyverklaring ook. We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment, om welke reden dan ook, zonder kennisgeving te wijzigen en bij te werken, met uitzondering van het bijwerken van de privacyverklaring op onze website. We raden je aan deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van onze privacypraktijken.

Sommige van onze externe verwerkers zijn gevestigd buiten de EU, de EER en het VK, dus hun verwerking van persoonlijke gegevens zal een overdracht van gegevens buiten deze gebieden met zich meebrengen. Telkens wanneer we persoonlijke gegevens overdragen van binnen de EER naar een rechtsgebied of gebied buiten de EER, of van binnen het VK naar een rechtsgebied of gebied buiten het VK, zullen we ervoor zorgen dat deze een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden door ervoor te zorgen dat ten minste één van de volgende waarborgen is geïmplementeerd:

 • Wanneer een dergelijke overdracht het gevolg is van het feit dat Proact-personeel toegang tot persoonlijke gegevens nodig heeft, zal dit voor dezelfde legitieme zakelijke doeleinden zijn als uiteengezet in deze kennisgeving, en we zullen ervoor zorgen dat passende technische maatregelen zijn getroffen om dergelijke toegang te beveiligen.  
 • Wanneer een dergelijke overdracht aan een externe verwerker plaatsvindt, zullen we de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming naleven, in het bijzonder maar niet beperkt tot ervoor te zorgen dat een dergelijke overdracht plaatsvindt op basis van een adequaatheidsbesluit van de EU en/of het VK of (bij afwezigheid van een adequaatheidsbesluit) standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (bijvoorbeeld de modelcontractbepalingen van de EU zoals goedgekeurd door de Europese Commissie) die vereisten bevatten om controles te implementeren die hetzelfde niveau van bescherming bieden voor persoonsgegevens als in de EU/EER, samen met eventuele aanvullende maatregelen indien nodig. 

We eisen van alle derde partijen dat ze de veiligheid van persoonlijke gegevens respecteren, deze in overeenstemming met de wet behandelen en hen alleen toestaan om persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden in overeenstemming met onze instructies.

Gedwongen openbaarmakingen

We kunnen persoonlijke gegevens ook delen wanneer we wettelijk verplicht zijn, bevoegde wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, overheidsinstanties, rechtbanken of derden: (i) zoals toegestaan of vereist door toepasselijke wet- of regelgeving; (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen; of (iii) om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen;

We kunnen persoonlijke gegevens delen met een potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in verband met een voorgestelde aankoop, fusie of overname van een deel van ons bedrijf, op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij persoonlijke gegevens alleen mag gebruiken voor de bekendgemaakte doeleinden in deze privacyverklaring.

6. Data security

De door Proact beheerde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat de informatie die we verwerken wordt behandeld in overeenstemming met deze privacyverklaring en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Indien vereist of gepast en haalbaar, zullen we schriftelijke garanties verkrijgen van derden die toegang hebben tot uw gegevens dat zij de gegevens zullen beschermen met waarborgen die gelijkwaardig zijn aan die van Proact.

Om de privacy van informatie te beschermen, handhaven we zowel technische als organisatorische veiligheidsmaatregelen, en we werken onze beveiligingsmaatregelen regelmatig bij en testen deze. Houd er echter rekening mee dat geen enkel informatiesysteem volledig veilig is en dat we de absolute veiligheid van uw informatie niet kunnen garanderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beveiliging van informatie die je naar ons verzendt via netwerken waarover wij geen controle hebben, inclusief internet.

Bovendien beperken we de toegang tot persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derden die toegang nodig hebben om een ​​van de doeleinden te bereiken die in deze privacyverklaring worden beschreven. Zij verwerken persoonsgegevens alleen in opdracht van ons en hebben een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingevoerd om elke vermoedelijke inbreuk op persoonsgegevens aan te pakken en zullen jou en elke toepasselijke regelgever op de hoogte stellen van een inbreuk waar we wettelijk verplicht zijn dit te doen.

7. Dataretentie

Hoe lang gebruiken we persoonlijke gegevens

We bewaren persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we persoonlijke gegevens verwerken en of we deze doeleinden op andere manieren kunnen bereiken en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Details van bewaartermijnen voor verschillende aspecten van persoonlijke gegevens zijn beschikbaar in ons bewaarbeleid dat je bij ons kunt opvragen door contact met ons op te nemen via dpo@proact.eu.

8. Jouw rechten

Je hebt een wettelijk recht om: toegang tot en/of rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens te vragen; onze verwerking van persoonsgegevens te beperken; bezwaar te maken tegen onze verwerking van persoonsgegevens; het recht op gegevensoverdraagbaarheid; en om eventuele toestemming die je hebt gegeven in te trekken.

Je kunt verzoeken met betrekking tot persoonlijke gegevens indienen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op: dpo@proact.eu.

Geen vergoeding meestal vereist

Je hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als het verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is. Als alternatief kunnen we in deze omstandigheden weigeren om aan het verzoek te voldoen.

Wat we mogelijk van je nodig hebben

Mogelijk moeten we specifieke informatie van je vragen om ons te helpen jouw identiteit te bevestigen en jouw recht op toegang tot jouw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om een van jouw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om deze te ontvangen. We kunnen ook contact met je opnemen om je om meer informatie te vragen met betrekking tot het verzoek om onze reactie te versnellen.

Tijdslimiet om te reageren

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Soms kan het langer dan een maand duren als het verzoek bijzonder complex is of als je meerdere verzoeken hebt gedaan. In dit geval zullen we je op de hoogte stellen en je op de hoogte houden.

9. Wijzigingen en updates van deze privacyverklaring

Naarmate onze praktijken en ons beleid veranderen, verandert ook deze privacyverklaring. We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment, om welke reden dan ook, zonder kennisgeving te wijzigen en bij te werken, behalve het bijwerken van de privacyverklaring op onze website. We raden je aan deze pagina regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van onze privacypraktijken.

Eerdere versies

External privacy policy January 2020
External privacy policy May 2018