Om Proact

Vi har levererat verksamhetsnytta sedan 1994

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster.
Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-lösningar och tjänster, hjälper vi företag och myndigheter att minska risker och kostnader och samtidigt öka flexibilitet, produktivitet och effektivitet. Vi har genomfört över 5000 framgångsrika projekt runt om i världen, har mer än 3500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.

Vi sysselsätter över 1000 personer i 15 länder i Europa och Nordamerika. Proact grundades 1994 och vårt moderbolag Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 (under symbolen PACT).

Våra värderingar

Allt vårt arbete präglas av Proacts grundläggande värderingar: integritet, engagemang och kompetens. Dessa ger oss vägledning för beslut på alla nivåer inom vår organisation och hjälper oss att uppnå det övergripande målet – att leverera effektivt verksamhetsstöd till våra kunder.

  • Integritet innebär att ni kan lita på oss, på våra lösningar, principer och beslut. Vi fattar självständiga beslut grundade på ärlighet, förtroende och transparens.
  • Engagemang utgör basen för alla våra samarbeten och relationer. Vi sätter tydliga mål som står i fokus, alltid med tanke på kundens behov.
  • Kompetens är det vi bidrar med och vad vi använder oss av. Kompetensen sitter i hjärtat av vår organisation och bygger på en lång erfarenhet som även lärt oss att tillämpa den på ett klokt sätt.

Vi strävar efter att vara en världsledande partner inom IT-tjänster, som möjliggör affärsutveckling, innovation och tillväxt för våra kunder. Vi bygger starka relationer till våra kunder. Med stöd av våra högt kvalificerade medarbetare och den ledande tekniken levererar vi flexibla lösningar och tjänster som snabbt skapar bestående värden för dem.

Investerare

Investerare

Proacts IR-arbete bedrivs efter principer om löpande och korrekt informationsgivning. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Läs mer
Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Proact tillämpar principerna för god bolagsstyrning som ett instrument för såväl ökad konkurrenskraft som för att främja kapitalmarknadens förtroende. Det innebär bland annat att verksamheten organiseras på ett effektivt sätt med klara och tydliga ansvarsområden, att den finansiella rapporteringen präglas av öppenhet samt att bolaget i alla avseende uppträder som ett ansvarsfullt företag.

Läs mer
Utmärkelser

Utmärkelser

En sammanställning av våra främsta branschutmärkelser. De omfattar en rad områden där Proact har certifierade specialister med kompetens som kan skapa konkret nytta för din organisation.

Läs mer
Nyheter

Nyheter

Ta del av de senaste nyheterna från hela Proact-koncernen. Här presenterar vi bland annat nya uppdrag, information för investerare och uppdateringar från våra partners.

Läs mer
Våra kontor

Våra kontor

Vi har 37  kontor i 15 länder, över hela Europa och USA. Det betyder att vi är stora nog att göra skillnad, men små nog att bry oss om våra kunder. Hitta ditt närmaste Proact kontor eller kontakta vårt hjälpsamma team här.

Kontakta oss
Ramavtal och offentliga upphandlingar

Ramavtal och offentliga upphandlingar

Proact har sedan länge många kunder och stor erfarenhet inom det offentliga Sverige och genom nuvarande ramavtal skapas nya möjligheter att erbjuda lösningar och tjänster över en större bredd jämfört med tidigare ramavtal.
Bland Proacts svenska kunder inom offentlig verksamhet finns Regeringskansliet, Västra Götalandsregionen, Lantmäteriet, Samhall, MTM och Arbetsförmedlingen.

Läs mer om IT-drift mellan
Läs mer om Datacenter

ISO-Certifieringar

ISO-Certifieringar

Vi är ISO-certifierade inom dessa områden:

Beställ vårt e-nyhetsbrev!

By clicking Sign up, I agree to the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.