AFA Försäkring

Ladda ner kundcaset
Case study icon

Fördelar med lösningen

Kortare svarstider

Kortare svarstider

Uppdaterad lagringsplattform med Flashminne ger påtagligt kortare svarstider för verksamhetssystemen.

Blixtsnabb backup och återställning

Blixtsnabb backup och återställning

Snapshot-baserad backup sparar lagrings-utrymme och kortar tiden både för att ta backup och återställa data.

Stöd till utvecklare

Stöd till utvecklare

Den nya klon-funktionen skapar blixtsnabbt testinstanser för systemutvecklarna.

Bättre svarstider med Flash

Bättre svarstider med Flash

Proact tog fram ett förslag för att modernisera och framtidssäkra datalagringen som gillades av AFA Försäkring. I det ingick en uppgradering av lagringsplattformen där konventionell, magnetisk disk för primär lagring ersattes med Flashminne, vilket ger väsentligt högre prestanda. Resultatet blev påtagligt förbättrade svarstider i de tunga verksamhetssystemen hos AFA Försäkring, som till stor del är egenutvecklade.

Även för backup fick AFA mycket bättre prestanda. Proacts lösning innebär att det tidigare primära lagringssystemet med traditionell roterande disk ”återanvändes”, i rollen som backupsystem. Istället kunde den gamla anläggningen för bandbackup pensioneras. Samtidigt byttes också mjukvaran och AFA gick över till Commvaults plattform för backup och datahantering, som används för att orkestrera NetApp-lösningen.

Backup tas nu i form av snapshots (”ögonblicksbilder”), först i MetroClustret och sedan med replikering till det sekundära lagringssystemet. Det lagringsutrymme som behövs för backup minskar drastiskt, samtidigt som processen går mycket snabbare. Att tidsfönstret för backup kortas ned betyder också att återställning kan göras med färskare data än med konventionell backup.

”Kloning” underlättar för utvecklarna

”Kloning” underlättar för utvecklarna

Möjligheten att snabbt ”klona” stora mängder data utnyttjar AFA Försäkring även för sin systemutveckling. Det är ett smidigt sätt för utvecklarna att skapa testkopior av databaser, bland annat för Business Intelligence-systemet som bygger på SAS Institutes plattform och används av skadereglerare för att beräkna risker. Att som tidigare skapa en databaskopia genom återläsning av backup kunde ta fem timmar. Tack vare NetApps FlexClone-funktion kan tiden nu istället räknas i sekunder, eftersom man slipper kopiera hela databasen varje gång.

Vid sidan av de tekniska fördelarna med den nya lagringslösningen gav den också ett stöd för AFA Försäkring i samband med införandet av dataskyddsförordningen GDPR, vilket medförde nya krav på lagring och hantering av personuppgifter. Lösningen erbjuder flera funktioner som underlättade GDPR-anpassningen för AFA Försäkring. Bland annat genom möjlighet till kryptering av data samt att loggning och olika behörighetsprofiler kan kopplas till administrationsverktygen.

En annan fördel med Commvaults moderna plattform för datahantering är att det vore okomplicerat för AFA Försäkring att i framtiden flytta sin backup till olika typer av molntjänster, med bibehållen säkerhet och funktionalitet.

I samarbetet ingår regelbundna servicemöten där Proact och AFA Försäkring går igenom aktuella frågor och gemensamt tittar på eventuella utmaningar. Proact gör också insatser som rådgivare. Bland annat genom workshops där man tittar på nya tekniska koncept och lösningar.

Vid stora förändringar och komplicerade ärenden lutar vi oss tungt mot Proact. Deras support och specialister gör ett väldigt bra jobb för oss. Det handlar också om kunskapsöverföring, så att vi själva lär oss när Proact är här.

Läs hela kundcaset här

By clicking Ladda ner, I agree to the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.