Colly

Kontroll över eget data

Privat lagring och backuphantering inom ramen för en molnbaserad miljö.

Redo för molnet

Möjliggör en flexibel multimolnmodell med övergång i kundens takt.

Kostnadsbesparingar

Kostnadsbesparingar

Inget behov av separat lösning för katastrofsäkring.

Utmaningen

Utmaningen

Colly Company har använt sig av ett sekundärt datacenter som erbjuder redundans genom replikering av allt data. När beskedet kom om att denna anläggning skulle stängas behövde företaget ersätta den med en ny lösning för datahantering. Colly Company ville ha den levererad som en tjänst, utan krav på kapitalinvesteringar eller att sätta av egna resurser till den dagliga driften. Ett ytterligare krav var att den nya lösningen skulle ligga i linje med, och helst också underlätta, företagets strategiska plan för en stegvis övergång till molnet.

Lösningen

Lösningen

Närmast till hands i sökandet efter en ny sekundärsajt för datalagring var att flytta till en ny anläggning och göra en liknande eller rentav identisk installation som den befintliga. Detta vore den enklaste lösningen, även om den inte skulle ge några fördelar. Proact föreslog istället ett alternativ som erbjöd större potential: NetApp Private Storage as a Service (NPS as a Service). Det är en tjänst som erbjuder en komplett lösning för lagring samt backup och som utnyttjar en patentsökt arkitektur där lagring på NetApp-system knyts samman med serverresurser i det publika molnet. Detta är möjligt samtidigt som data och servrar såväl fysiskt som logiskt kan hållas separerade.

”Vi befinner oss ännu i startfasen för övergången till molnet och vill inte bli påtvingade en tidsplan. Med NPS as a Service från Proact kan vi behålla kontrollen, både över vårt data och molnstrategin”

Läs hela kundcaset

By clicking Download, I agree to the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.