FCG

Hybridlösning ger FCG pålitlig IT-leverans och rätt verktyg för tillväxt

Regelefterlevnad

Regelefterlevnad

IT-infrastruktur med hög säkerhet säkerställer anpassning till GDPR och finansmarknadens regelverk.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd

Proacts närvaro i flera länder underlättar FCG:s expansionsplaner.

Bättre funktionalitet

Bättre funktionalitet

Uppgradering av operativsystem och Office-applikationer samtidigt med övergång till ny driftplattform.

Utmaningen

Utmaningen

För sin IT-leverans har FCG alltid litat till externa partners, genom outsourcing av drift och support, leasing av utrustning och med tiden också molntjänster. I takt med att organisationen blev större stod det klart att FCG behövde en mer resursstark IT-partner. Man vände sig till ett antal tänkbara leverantörer och bjöd in dem att presentera förslag på en större och mer skalbar IT-plattform.

Lösningen

Lösningen

Proact var den enda av de möjliga leverantörerna som avvek från dessa förutsättningar och lämnade ett förslag som mer tydligt pekade framåt. På några viktiga punkter tänkte Proact annorlunda. Bland annat fick FCG rådet att uppgradera användarna från Windows 7 till Windows 10, liksom att flytta Office-applikationerna till molnet genom Office 365.

Det var ingen tvekan om att Proact skiljde sig från mängden bland de leverantörer som vi hade bjudit in. Vi fick ett stort förtroende för dem från början och intrycket förstärktes av den skriftliga offerten. Vi såg också ekonomiska fördelar, då kostnaderna för migreringen.

Läs kundcaset här.

By clicking Download, I agree to the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.