Fördelar med lösningen

Omedelbar analys

Omedelbar analys

Loggdata om IT-driften presenteras i realtid och kan analyseras direkt.

Kvalitetsvinster

Kvalitetsvinster

Splunk gör det möjligt att lösa svårare problem än med manuell logganalys.

Tidsbesparing

Tidsbesparing

Automatiserad logghantering ger mycket snabbare felsökning vilket betyder mer tid över till utvecklingsarbete.

Utmaningen

Utmaningen

Med DevOps är det en särskilt viktig uppgift att följa upp och granska varje ny programvarurelease. Utvärderingen ska till exempel ge besked om hur svarstiderna ser ut, före respektive efter, eller om fel som skulle åtgärdas i den nya releasen verkligen har försvunnit.
Systemens loggfiler är den viktigaste källan till dessa insikter. Det handlar om stora mängder information som ofta är svår att överblicka. För att få ut de önskade svaren har SkiStars utvecklare fått gå igenom loggfilerna och lösa uppgifterna med handpåläggning. I takt med att driftmiljön blivit alltmer komplex har detta blivit svårare och mer tidsödande. Till exempel finns ett flertal webbservrar som trafiken kan flyttas mellan genom lastbalansering. Då finns inte en utan kanske tio enheter som behöver felsökas var för sig.
Det kunde vara så svårt att överblicka och hitta samband i dessa stora datamängder att det i praktiken blev omöjligt att få önskade svar. SkiStar började därför titta efter hjälpmedel för att automatisera logghanteringen och göra felsökning och uppföljning mer effektiv.

Lösningen

Lösningen

SkiStar valde att arbeta med Splunk, som etablerat sig som ett av de främsta verktygen för analys av loggdata - data som kommer från de applikationer och system som används. Med Splunk kan de spretiga och ofta svårtolkade loggfilerna analyseras och ge beslutsstöd i realtid.
– Vi har byggt egna gränssnitt, dashboards med grafer som i realtid visar prestandamått där vi kan följa förekomsten av fel och prestanda i olika system, berättar Peter Larsson.
Svårigheterna med att samla in och analysera loggdata från olika system är historia. Nu kan all relevant information som hör till varje uppgift samlas i ett gränssnitt.
Införandet av logganalys har skett i samarbete med Proact, som byggt upp ett eget specialistteam för Splunk. Företagen har också en lång relation sedan tidigare, då Proact levererat bland annat servrar och lagring inklusive support samt är rådgivare när det gäller driften av SkiStars datacenter.

Generellt verktyg med många möjligheter

Generellt verktyg med många möjligheter

Möjligheterna med Splunk beskriver Peter Larsson som ”både fascinerande och skräckinjagande”. För även om SkiStar valt att avgränsa sig och utnyttja Splunk bara inom IT handlar det i grunden om ett generellt hjälpmedel, som kan samla in, indexera och analysera alla former av maskindata. Det kan då även handla om data som rör verksamheten, säkerhetsövervakning eller kundernas aktivitet.
– Det är spontant svårt att se några begränsningar med Splunk som plattform. Vi kan använda all slags data och ställa alla slags frågor om utvalt data, vilket blir oerhört kraftfullt.

“Det är spontant svårt att se några begränsningar med Splunk som plattform. Vi kan använda all slags data och ställa alla slags frågor om utvalt data, vilket blir oerhört kraftfullt.”

Läs hela kundcaset här

By clicking Ladda ner, I agree to the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.