Telia Company

Ladda ner kundcaset
Case study icon
Framtidssäker

Framtidssäker

Referensarkitekturen FlexPod underlättar stegvis uppgradering och införande av ny teknologi i datacenter,

Flexibilitet

Flexibilitet

Proacts flexibla inställning som möjliggör leverans av behovsanpassade lösningar och tjänster.

Förståelse

Förståelse

Proact har god förståelse för Telias IT-miljö och verkliga behov, vilket lägger grunden för god rådgivning.

Närvaro

Närvaro

Telia får lokal support av Proact till sina datacenter i flera länder, med bara en kontaktväg.

Utmaningen

Utmaningen

Telia Company arbetar ständigt med att optimera sin IT-infrastruktur. Företagets strategiska inriktning är att utnyttja både privata moln och publika molntjänster. Men när IT-miljön växer i omfattning och komplexitet blir det allt svårare att genomföra större tekniska migreringar och uppgraderingar.

Lösning

Lösning

IT-infrastruktur som bygger på FlexPod på sex datacenter, med leverans och support från Proact.

En viktig anledning till att vi valt arbeta med Proact är att de är så flexibla. De har en obyråkratisk inställning till att hjälpa oss när det behövs och vår erfarenhet säger att Proact är mer flexibla än en typisk global leverantör.

Läs hela kundcaset här

By clicking Ladda ner, I agree to the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.