Bolagsstyrning

VD har ordet

VD har ordet

Jag är stolt över att kunna uppvisa en fortsatt positiv intäkts- och resultatutveckling. Den goda utvecklingen innebär att vi redovisar den högsta intäkten och det bästa resultatet, för ett andra kvartal, i bolagets historia. Under kvartalet har vi även fortsatt att förbättra bolagets nettomarginal, vilket är glädjande. Nettomarginalen uppgick under kvartalet till 5,4 procent samt för första halvåret till 5 procent.

Läs mer
Årsstämmor

Årsstämmor

Information om årsstämmor i Proact.

Läs mer
Valberedning

Valberedning

Vid Proacts årsstämma den 8 maj 2018 beslutades att valberedningen skall bestå av representanter för de fyra största aktieägarna. Valberedningen äger därtill rätt att adjungera styrelsens ordförande till valberedningens möten. Styrelsens ordförande skall kontakta de största aktieägarna enligt Euroclear Swedens aktieägarförteckning per den 30 september 2018.

Läs mer