Bolagsstyrning

VD har ordet

VD har ordet

Vi avslutar året med ytterligare ett starkt kvartal och jag rapporterar med glädje att bolaget för helåret 2018 genererade de högsta intäkterna och bästa resultatet någonsin i bolagets historia. Den goda utvecklingen var främst driven av stabil organisk tillväxt i systemaffären och förbättrad bruttomarginal.

Läs mer
Årsstämmor

Årsstämmor

Information om årsstämmor i Proact.

Läs mer
Valberedning

Valberedning

Vid Proacts årsstämma den 8 maj 2018 beslutades att valberedningen skall bestå av representanter för de fyra största aktieägarna. Valberedningen äger därtill rätt att adjungera styrelsens ordförande till valberedningens möten. Styrelsens ordförande skall kontakta de största aktieägarna enligt Euroclear Swedens aktieägarförteckning per den 30 september 2018.

Läs mer