Bolagsstyrning

VD har ordet

VD har ordet

Det är glädjande att vårt fokus på vår strategi gett fortsatt positiv utveckling. Vi redovisar den högsta intäkten och det bästa resultatet, för ett tredje kvartal, i bolagets historia och uppvisar en marginal om 5,2 procent i resultat före skatt.

Läs mer
Årsstämmor

Årsstämmor

Information om årsstämmor i Proact.

Läs mer
Valberedning

Valberedning

Vid Proacts årsstämma den 8 maj 2018 beslutades att valberedningen skall bestå av representanter för de fyra största aktieägarna. Valberedningen äger därtill rätt att adjungera styrelsens ordförande till valberedningens möten. Styrelsens ordförande skall kontakta de största aktieägarna enligt Euroclear Swedens aktieägarförteckning per den 30 september 2018.

Läs mer