Proacts verksamhet ska innehålla ett förebyggande och återkommande miljöarbete som ständigt ska utvecklas och förbättras. Miljöarbetet ska bedrivas systematiskt och strukturerat, där lagar och andra krav ska utgöra miniminivån i allt arbete för hållbar utveckling.

Vi ska bedriva vårt arbete med att skydda miljön genom att:

  • Erbjuda våra kunder energismarta IT-lösningar för minskad miljöpåverkan
  • Driva miljöarbetet tillsammans med våra kunder och leverantörer
  • Aktivt arbeta med att minska vår egen energianvändning och vår egen miljöpåverkan
  • Hantera vårt eget och från kunder insamlat avfall på ett miljöriktigt sätt
  • Följa gällande miljölagstiftning
  • Uppmuntra medarbetare till att ta ansvar för miljön och till att se miljöfrågorna som en naturlig del av den dagliga verksamheten

Engagemang och kunskap hos chefer och medarbetare är en förutsättning för att detta arbete ska vara framgångsrikt.

Som en del i vårt miljöarbete har vi också ett etablerat partnerskap med Stena Technoworld som är en av Europas ledande återvinnare av elektronikprodukter. Läs mer här.

Proact har alltid tagit ett ansvar för miljön och i juni 2016 certifierade vi oss även på ISO 14001. ISO certifikat för våra orter: ArvikaGöteborgKistaLinköpingLundSundsvall och Örebro.

By clicking Sign up, I agree to the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.