Era utmaningar

Att klara utmaningarna med IT

Att rekrytera och behålla den bästa kompetensen. Och samtidigt leverera nya tjänster trots begränsad budget. Det är bara ett par exempel på tuffa utmaningar som IT möter. Hur ska man klara både dagens och framtidens verklighet? Ta reda på mer om möjliga lösningar och hur våra expertkonsulter ser på utvecklingen genom att läsa vidare.

Ge näring åt innovationen

Innovationstakten inom IT är idag mycket hög. Många företag har därför helt ändrat sin syn på hur man levererar IT-tjänster. Denna genomgripande förändring orsakas främst av den växande digitala ekonomin, som kräver att företag levererar snabba, effektiva och tillförlitliga tjänster dygnet runt. I en värld som premierar snabbhet och ny funktionalitet, gäller det att ha svar på frågan hur man skapar önskad konkurrenskraft.

Läs mer


Framtidssäkra IT-tjänster

I dagens IT-miljö räcker det inte längre med att anpassa sig till förändringar. Ta reda på mer om de genomgripande förändringar som sannolikt kommer att påverka er verksamhet, som molntjänster, samarbetsverktyg och Internet of Things. Och hur ni kan skapa det stöd och de tjänster som affärsverksamheten behöver för att klara framtiden.

Läs mer


Enhetliga verksamhetsmål

Ingen ifrågasätter längre att affärsmål och IT-strategier måste samverka. Men att uppnå enhetliga verksamhetsmål är lättare sagt än gjort. Därför måste IT-ansvariga lyfta blicken och ständigt ställa sig frågan hur man bäst tillför värde till organisationen. Ta reda på mer om vilka metoder som finns för att hjälpa IT-avdelningar och resten av organisationen att arbeta mot gemensamma mål.

Läs mer


Kontroll över kostnaderna

Det går att leverera värdeskapande tjänster trots begränsade resurser. Läs mer om hur man tar kontroll över kostnader och bäst utnyttjar befintlig infrastruktur och om tjänstebaserad IT-leverans kan vara ett fungerande alternativ.

Läs mer


Skydd mot säkerhetshot

Att skydda sig mot säkerhetshot måste förstås prioriteras högt. Dessa brott ökar både i omfång och antal, och GDPR höjer dessutom kraven på att säkra uppgifter mot intrång. Även korta störningar eller avbrott orsakade av intrång kan bli väldigt kostsamma, därför gäller det att ständigt vara uppdaterad för att försäkra sig om bästa möjliga skydd.

Läs mer


Snabbfotad affärsutveckling

Idag är det ett krav att företagets IT-arkitektur stödjer affärsmålen. Nya affärsmöjligheter ska snabbt kunna omsättas i praktiken för att behålla konkurrenskraft. Vi på Proact anser att flexibel leverans av IT-tjänster måste bli en del av varje IT-avdelnings sätt att arbeta. Läs mer om hur man hanterar de utmaningar som snabbfotad utveckling kan innebära i er organisation.

Läs mer


Hitta bästa lösningen

Det behöver väl knappast sägas att det inte längre finns en storlek som passar alla i IT-världen. Den främsta tekniken förenar idag funktionalitet från många olika leverantörer. Vilka delar bör man satsa på för att stödja kraven på nya digitala affärsmodeller? Ska man gå över till molntjänster, och hur ska arbetsuppgifter i så fall fördelas? Läs mer om Proacts erfarenhet av dessa grundläggande frågor.

Läs mer


Ökad samarbetsförmåga

Idag är vi alla sammankopplade, vare sig det sker genom mobila tjänster eller datalagring i molnet. Det är förstås bra att tillgängligheten ökar, men det betyder också utmaningar för IT-avdelningen. Säkerhet, stabilitet och ständig åtkomst av data och applikationer beror helt och hållet på underliggande system. Läs mer om hur ni kan öka både effektivitet och affärsnytta genom att satsa på samarbetslösningar.

Läs mer


Högre produktivitet

Länge ansågs IT vara en avdelning man lugnt kunde ignorera, tills något gick fel eller någon behövde hjälp. Inom vissa företag finns det fortfarande ledare som inte riktigt förstår vilken växande roll IT spelar för att nå affärsmålen. Ta reda på mer om vilka kompetenser och vilka verktyg som behövs för att leverera IT-tjänster som både stödjer och driver utvecklingen i ert företag.

Läs mer


Att möta ständig förändring

Det enda man säkert vet om dagens IT-miljöer är att de ständigt förändras. Digitaliseringen fortsätter att påverka hela branscher i grunden. Gränserna för vad som är möjligt flyttas ständigt fram. Genom att ta del av våra artiklar, whitepapers och broschyrer kan ni uppdatera er och fortsätta ligga i framkant.

Läs mer


Begränsade resurser

När blir det slut på uppfattningen att IT är något som bara kostar? Det går faktiskt att leverera de tjänster som verksamheten förväntar sig, trots brist på resurser och personal. Läs mer om hur våra experter kan hjälpa er.

Läs mer


Tillgänglighet

Idag förväntar sig användare att alla tjänster ska finnas tillgängliga dygnet runt. Avbrott får helt enkelt inte förekomma. Men hur förenar man tuffa KPI:er för driftsäkerhet med begränsade budgetar och resurser? Ta reda på mer om hur du säkrar tillgängligheten genom Proacts erbjudande.

Läs mer


Driftsäkerhet

Tillförlitliga affärer bygger på tillförlitliga IT-avdelningar. Det sitter i ryggmärgen att övervaka IT-miljön för att säkra driften. Men hur ska man bära sig åt när både omfattningen och komplexiteten på systemen ständigt ökar? Se hur Proact kan hjälpa er att bygga en stabil infrastruktur från grunden.

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

By clicking Sign up, I agree to the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.