För att möta alla nya krav i vår digitaliserade värld väljer allt fler organisationer att överlåta sin IT-leverans genom en outsourcingtjänst, så att de kan ägna sig helt åt sin kärnverksamhet.
En outsourcingpartner kan tillföra välbehövlig kompetens och resurser som hjälper organisationen att finna genvägar, undvika misstag och agera snabbare på marknaden och i den dagliga verksamheten.
För vissa företag kan förmågan att förnya sin affärsmodell med hjälp av smarta IT-lösningar vara en väg till konkurrensfördelar. För andra har det blivit en nödvändighet att göra det.

Om Proacts Outsorcingtjänst
Proacts kompletta tjänst för outsourcing omfattar allt från hantering av IT-infrastrukturen till drift av applikationer och support till användarna. Leveransen kan ske från våra säkra datacenter eller genom det publika molnet. Proacts servicedesk fungerar som kontaktpunkt för alla supportärenden. Vi säkerställer att era verksamhetssystem är tillgängliga och att era anställda kan arbeta och samarbeta effektivt. Som er partner finns vi alltid på plats och kan hjälpa till på era villkor, oavsett vad som händer i framtiden.

By clicking Sign up, I agree to the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.