Hybrida molntjänster

Fem tjänster som sänker era startkostnader och förbättrar IT-leveransen. Två alternativ för support som säkerställer den. Samt en plattform som gör det hela möjligt.

Archive as a Service

Flytta ut mindre viktigt data från ert datacenter till Proact, automatiskt och kostnadseffektivt

Läs mer

Backup as a Service

Proact tar ansvaret för att backup tas utan störning och att data kan återställas inom avtalad tid. Inget riskerar att falla mellan stolarna

Läs mer

Disaster Recovery as a Service

Pålitligt och kostnadseffektivt katastrofskydd för organisationer utan sekundärt datacenter

Läs mer

Desktop as a Service

Ni får en lösning som ger bästa prestanda, hög säkerhet och stor flexibilitet, levererad utan krångel

Läs mer

Proact Hybrid Cloud

En molnplattform som ger full kontroll över ert egna data, oavsett om det ligger i ett privat moln eller i ett publikt moln

Läs mer

Storage as a Service

Få en egen, skalbar och verkligt flexibel lagringslösning i molnet som alltid svarar mot era behov

Läs mer

Service Management

Heltäckande stöd för drift och administration, med snabb och effektiv systemövervakning, support och incidenthantering

Läs mer

Premium Support+

Driftövervakning 24x7, support och hjälp med incidenthantering

Läs mer

FlexPod as a Service

Komplett IT-infrastruktur med servrar, lagring, nätverk och virtualisering levererad som en tjänst från Proact, med drift, underhåll och support

Läs mer

Kontakta oss

By clicking Send now, I agree to the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.