Proact Managed Cloud Services AB är en av ett fåtal leverantörer i Sverige som ingår i statens Inköpscentral vid Kammarkollegiets ramavtal ”IT-drift Mellan”. Ramavtalet gäller verksamheter mellan 100–400 IT-användare.

Följande tjänster kan avropas under ”IT-drift Mellan”:

Underleverantörer

Nedan underleverantörer kommer att bistå Proact Managed Cloud Services AB inom IT-drift Mellan:

  • Addpro Stockholm AB, 556570-3500
  • InfoCare Service AB, 556549-7541
  • Fiberaccessbolaget AB, 556979-7250
  • Enfo Sweden AB, 556581-8613

 

Ramavtalets giltighetstid
Ramavtalet är giltigt från 2017-11-14 till och med 2020-11-13. Ramavtalet kan förlängas på initiativ av Statens Inköpscentral – Kammarkollegiet i upp till 48 månader, det vill säga maximalt till och med 2024-11-13.

En komplett lista på vilka verksamheter som kan göra avrop på IT-drift Mellan hittar du på: www.avropa.se

Kontakta oss för mer information och vidare diskussion:

Henrik Ahlberg
henrik.ahlberg@proact.se
+46 19 20 68 90

By clicking Sign up, I agree to the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.