Nätverk som tjänst

Nätverk är en grundläggande funktion för alla organisationer och deras verksamhet. Men det blir allt svårare att hantera nätverken, på grund av ständigt växande trafik, fler enheter som ansluts och nya former av säkerhetshot. Hos Proact finns kompetens och resurser för att bygga och ansvara för säkra, tillförlitliga nätverk med övervakning och support 24x7. Vi kan leverera alla delar av företagsnätet i form av tjänster.

Service Management för nätverk

Vi kontrollerar driftstatus, statistik, varningar och delar informationen i realtid, inklusive felhistorik för varje enhet och anläggning i ert nätverk

Läs mer

LAN as a Service

Vi tar hand om era lokala nätverk och hanterar dessa inom ramen för en tjänst med avtalad servicenivå

Läs mer

WAN as a Service

Företagsnät med tillförlitliga, snabba förbindelser, effektivt driftstöd och nätverksövervakning 24x7

Läs mer

Wi-Fi as a Service

Vi tar ansvar för allt som hör till era Wi-Fi-nätverk och hanter trådlös infrastruktur på alla platser där ni har verksamhet, till och med i flera länder

Läs mer

Kontakta oss

By clicking Send now, I agree to the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.