Amazon Web Services

Proact och AWS – En pålitlig kombination för resan mot molnet

Tillsammans kan Proact och Amazon Web Services (AWS) integrera publika, privata och hybridmoln till en enhetlig och automatiserad IT-miljö. Proacts kompetens som molnintegratör och AWS avancerade teknik och globala infrastruktur underlättar ett effektivt utnyttjande av molnet och en smidig anpassning till det.

Proact är en av de första medlemmarna i AWS Partner Network (APN) som uppfyller kraven för AWS Storage Competency. Det betyder att vi har den erfarenhet och djupa kompetens som behövs för att utnyttja hela potentialen hos AWS molnplattform. Vi vet också hur AWS bäst kan utnyttjas för att driva digital transformation.

Kontakta oss

Goda skäl att välja Proact och AWS

AWS Storage Competency

AWS Storage Competency

Proact är en av AWS-första partners med denna status

AWS Advanced Tier Partner

AWS Advanced Tier Partner

Med stöd av erfarenhet och kompetens inom huset

AWS-certifierade specialister

AWS-certifierade specialister

Bred och djup AWS-kompetens tillgänglig i Europa

TCO-analys och molnekonomi

TCO-analys och molnekonomi

En av ett fåtal partners som erbjuder dessa tjänster i Europa

Implementeringsstöd

Implementeringsstöd

Metodik som bidrar till snabbare genomförande av er molnstrategi

AWS Public Sector partner

AWS Public Sector partner

Hjälper offentliga verksamheter att lyckas med AWS

Proact och AWS – kundreferenser

Comcare (in English)

När Comcare plötsligt fick ett stort antal nya kunder tog man hjälp av Proact och vår Proact Hybrid Cloud-lösning.

Läs mer

Holland Colours (in English)

För att säkerställa kontinuitet i hela världen, sökte Holland Colors en IT-partner som kunde ta hand om hela infrastrukturen. Valet föll på Proact och våra tjänster.

Läs mer

GemCC (in English)

Den organisatoriska tillväxten innebar en stor ökad datamängd hos GemCC, så kommunens vände sig till Proact för en lösning.

Läs mer

Våra kunder säger

Vi planerar för en stegvis övergång till molnet och det arbetet blir enklare med den flexibla och skalbara molnlösning som Proact erbjuder. Vi ser också att vi kommer att ha stor nytta av Proact som rådgivare, tack vare deras breda kompetens både kring molnet och den IT-miljö som vi har idag

Gürhan Özay, IT-ansvarig, Colly Company

Lösningen är en förlängning av vårt eget nätverk. Vi har två fysiska installationer, men kan hantera hela infrastrukturen som en enhet och data flödar fritt mellan de två datacenter som ingår. Vi har fått mer tid till att ägna oss åt verksamheten och bytet av infrastruktur har inte påverkat våra kunder. Nu har vi en lösning som fullt ut stödjer vår tillväxt, idag och i framtiden, till en mycket rimlig kostnad. Vi litar på Proact och deras genomtänkta funktioner. Jag känner mig väldigt trygg med att lägga Comcares infrastruktur hos Proact.

Søren Iversen, CEO, Comcare

Kontakta oss

By clicking Send now, I agree to the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.