Hitachi Data Systems

Proact och Hitachi Data Systems – samarbete för tillgängliga och säkra IT-tjänster

Med hjälp av Proact och Hitachi Data Systems kan ni förvandla passivt ”rådata” till värdefull information genom att göra data mer tillgängligt och lätthanterligt än någonsin. Vi har en gemensam vision om IT-lösningar som är virtualiserade, automatiserade, molnanpassade och inte minst tillgängliga. Med en lösning från Proact och Hitachi Data Systems ingår både kvalificerad rådgivning anpassad till era förutsättningar och teknologi som svarar mot högt ställda professionella krav.

Kontakta oss

Goda skäl att välja Proact och Hitachi Data Systems

Erfaren och pålitlig partner

Erfaren och pålitlig partner

Proact och Hitachi har samarbetat sedan 2001

Specialister på datahantering

Specialister på datahantering

Lång erfarenhet inom avancerade lösningar för datahantering

Certifierade på högsta nivån

Certifierade på högsta nivån

Proact har uppnått Hitachis högsta certifiering

Den största fördelen är att lösningen ger oss 100% upptid med den prestanda och kapacitet som vi behöver.