För att säkerställa kvaliteten på det vi levererar till kund har vi i vår tur tydliga krav och förväntningar på de leverantörer vi använder oss av i leverans av produkter och tjänster.

Dessa är:

 • att leverera produkter och tjänster till lägsta totalkostnad, för Proact över tiden
 • att ha god kompetens om levererade varor och tjänster
 • att medverka till att kraven på produkter och tjänster är ändamålsenliga och förstådda
 • att driva ett kontinuerligt förbättringsarbete på eget initiativ
 • att affärsrelationen präglas av uppriktighet, förståelse och respekt
 • att medverka till en öppen information om möjligheter på kort och lång sikt
 • att sträva till en långsiktig affärsrelation
 • att etablera personliga kontakter och breda kontaktytor på alla områden som syftar till att stärka effektivitet och säkerhet i arbetet
 • att driva ledningssystem som motsvarar ISO 9001, ISO 14001 eller liknande
 • att ha en heltäckande försäkring avseende ansvar för sina produkter och tjänster
 • att motverka alla former av diskriminering och följa gällande lagstiftning

 

Kvalitetskrav för varor och tjänster som utförs åt Proact

 • leverans av felfria tjänster och varor inom överenskommen tid
 • möjlighet att enkelt kunna nås för kommunikation
 • deltagande i gemensamma förbättringsprogram
 • aktiv medverkan för eliminering av uppkomna fel och problem
 • effektiv hantering av förfrågningar, orderbekräftelser m.fl. dokument

 

Miljökrav för varor och tjänster som utförs åt Proact

 • leverans av varor med goda miljöegenskaper som i förekommande fall uppfyller kraven för miljömärkning, t.ex. Svanen eller liknande
 • kontroll över hanteringen av kemikalier, avfall och miljöfarliga produkter
 • beredskap för hantering av och åtgärder vid ev. miljöproblem och miljöolycka

 

Informationssäkerhetskrav för tjänster som utförs åt Proact

 • att arbeta aktivt med Informationssäkerhet, gärna med etablerade standarder inom t ex ISO 27001
 • att aktivt bistå Proact i samband med t ex årliga granskningsaktiviteter

By clicking Sign up, I agree to the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.