Nätverksvirtualisering

Därför är det dags att virtualisera nätverket också

De flesta företag har idag en virtuell serverplattform i sina datacenter. Många har också planer på att virtualisera lagringen och vissa har redan kommit en god bit på vägen mot en helt mjukvarustyrd arkitektur.

Fördelarna detta ger är många. Genom att frikoppla funktionaliteten från den fysiska infrastrukturen blir det enklare att flytta laster mellan olika datacenter, eller till och från molnet.
Men för att få ut hela nyttan med virtualisering behöver också nätverket komma in i bilden.

Enklare att flytta applikationer

Enklare att flytta applikationer

– när de är oberoende av fysisk infrastruktur

Kombinera privata och publika molntjänster

Kombinera privata och publika molntjänster

på helt nya sätt tack vare minskad komplexitet i IT-driften

Bättre förutsättningar för automation

Bättre förutsättningar för automation

ger effektivare drift och öppnar för mer strategiskt tänk och fokus på leveransen

IT-stöd nära verksamheten

IT-stöd nära verksamheten

Genom att betrakta switchar, routrar, lastbalanserare och brandväggar som tjänster snarare än ett antal burkar kan ni knyta dem närmare enskilda applikationer och ge ett bättre stöd till varje del av verksamheten. Effektivare drift med större kontroll, bättre resursutnyttjande och högre tillgänglighet kommer med på köpet.

Satsa för framtiden

Satsa för framtiden

En organisation som står kvar med en nätverksarkitektur där rötterna sitter i hårdvaran kan helt enkelt inte matcha nyckeltalen hos dem som infört virtuella nätverk när det gäller hastighet, flexibilitet eller säkerhet.

Vi vill därför berätta om det moderna sättet att bygga nätverk i datacenter och hur ni kan skapa en komplett virtuell miljö som är byggd för dagens verklighet med multi-cloud och mikrotjänster. Och som dessutom gör er redo att möta morgondagens utmaningar, inklusive säkerheten.

Vi hjälper er ta nästa steg

Vi hjälper er ta nästa steg

Proact och VMware har sedan länge ett aktivt samarbete. Proact erbjuder omfattande kompetens och resurser kring virtualisering med VMware-plattformen och har uppnått den högsta partnernivån, Premier Solution Provider. Våra specialister kan virtuella nätverk och är självklart certifierade för VMware NSX.
Du kan direkt ta reda på mer om NSX genom att läsa vår solution brief.

Ladda ner här.