Archive as a Service

Sänk arkiveringskostnaderna med upp till 60%

Därför behövs arkivering

När datamängderna i era system ständigt växer och kraven höjs på att spara information över längre tid får arkivering allt större betydelse för informationshanteringen. Archive as a Service (AaaS) är en smidig lösning för att avlasta den primära datalagringen genom automatisk arkivering av utvalt data. Med vår tjänst kan ni slippa påtvingade och ofta kostsamma uppgraderingar av lagringssystemen.

Flytta ut mindre viktigt data

Flytta ut mindre viktigt data

Archive as a Service från Proact är en kostnadseffektiv arkiveringstjänst som innebär att mindre viktigt data flyttas från ert datacenter till oss. På så vis behöver ni bara hantera värdefull information eller sådan som alltid måste finnas tillgänglig direkt. Kostnaden för AaaS utgår enbart från datavolymen och vi erbjuder typiskt en besparing på 60% jämfört med ett traditionellt dataarkiv.

Komplett lösning

Komplett lösning

Med AaaS får ni automatisk arkivering av passivt data enligt er policy. Det är en komplett lösning som omfattare en mediaserver (fysisk eller virtuell), nätverk, programvara, lagring och stark kryptering. Installationen kan ske i ert datacenter eller hos Proact. Eftersom alla våra molntjänster bygger på en hybridmodell kan vi garantera att er arkiveringsplattform alltid är säker och tillgänglig.

Anpassad till era behov

Anpassad till era behov

Vi genomför en enkel granskning för att kartlägga era behov och se vilket data som är lämpligt att arkivera. I granskningen ingår en rapport som visar totalkostnaderna (TCO) och hur stort värde som AaaS kan skapa för er verksamhet.

Sedan tar Proacts konsulter tillsammans med er fram en arkiveringspolicy och genomförandeplan som är anpassad till era behov. Arkiveringsreglerna kan baseras på filstorlek, datatyp och datum för senaste ändring, med möjlighet att välja eller utelämna angivna mappar eller delar av filsystemet. För att säkerställa att det alltid är enkelt att återläsa ert arkivdata granskar vi även de val som gjorts för indexering och sekundärkopior.

Smidig hantering

Smidig hantering

Genom självserviceportalen som hör till tjänsten kan ni själva se över och uppdatera alla era arkiveringsrutiner. Det lättarbetade gränssnittet gör hanteringen av arkivdata till en enkel uppgift. Ert data arkiveras automatiskt och störningsfritt i våra säkra, näraliggande datacenter och frigör tid för ert IT-team att lägga på strategiskt värdefulla projekt. Ert data är i trygga händer hos Proact och våra specialister som alltid finns tillgängliga.

Enkel betalmodell

Enkel betalmodell

Ni betalar för AaaS efter volym med en fast månadsavgift per GB. Ni betalar bara för verkligt utnyttjande och eventuella tilläggskostnader för sekundära kopior anges tydligt och transparent. Det betyder att ni alltid kan vara säkra på att budgeten utnyttjas optimalt, till stöd för verksamheten.

Fördelar

Flexibel

Flexibel

Ni styr arkiveringen och kan bygga ut tjänsten vid behov

Kostnadseffektiv

Kostnadseffektiv

Betala bara för användning – inga outnyttjade resurser

Sparar tid

Sparar tid

Genom automatisering och effektiv, central administration

Pålitlig

Pålitlig

Tjänsten bygger på 25 års erfarenhet inom datahantering

Enkel

Enkel

Starta med en analys för att hitta data som bör arkiveras

Lätthanterad

Lätthanterad

Självservice genom er egen portal

Våra kunder säger

Proact har omfattande kompetens inom virtualisering, backup och drift av molntjänster och har bistått med kvalificerad rådgivning om lösningar och möjligheter. Att välja Proact som partner var ett självklart val för fortsättningen på vår resa mot hybridmolnet.

John Andersen, Head of IT, NEXT

Proact gav oss ett genomarbetat förslag för hur vår datahantering kan förnyas och framtidssäkras. De har visat mycket god förståelse för våra behov, tillsammans med en dokumenterat hög kompetens inom IT-arkitektur.

Anders Håkansson, IT-driftchef, AFA Försäkring

Proact visade stort engagemang och intresse för att ge oss en lösning som svarar precis mot våra behov. Vi har nu en säker och mer anpassningsbar IT-infrastruktur levererad som tjänst, med en avtalad servicenivå.

Helena Engström, Chief Project Officer, Skandiatransport

Kontakta oss

By clicking Send now, I agree to the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.