Konvergerad infrastruktur

Skapa ett optimalt datacenter

Ett effektivare sätt att bygga datacenter

Med konvergerad IT-infrastruktur integreras de fyra grundkomponenterna i datacentret: servrar, lagring, nätverk och virtualisering till ett system som kan hanteras gemensamt under drift. Genom konvergens kan vi bryta trenden mot ökad komplexitet i IT-miljön och komma ifrån ”silotänkande” – att servrar, lagring och nätverk bildar åtskilda system som måste hanteras var för sig. Bland fördelarna märks snabbare driftsättning, färre felkällor och bättre skalbarhet. Beroendet av snäv specialistkompetens minskar också. Sammantaget ger det lägre totalkostnader.

Från konvergens till hyperkonvergens

Från konvergens till hyperkonvergens

Konvergens har satt en stark prägel på produktutbudet för datacenter och påverkar hur IT-infrastruktur byggs i praktiken. För att underlätta införande av konvergerad IT-infrastruktur finns referensarkitekturer som FlexPod, kompletta system med komponenter från flera tillverkare som levereras färdigtestade och optimerade. Nästa steg i utvecklingen är hyperkonvergens, en ny generation system där integrationen drivits ännu längre. Nu finns produkter från bland andra Dell-EMC och NetApp där en komplett IT-infrastruktur ryms i en enda kompakt enhet. Hyperkonvergerade lösningar kan ytterligare förenkla den löpande driften och sparar energi.

Minskat behov av planering

Minskat behov av planering

När molnet tar över en större del av IT-leveransen blir det svårare att förutse vilka behov som ert eget datacenter ska tillgodose. En hyperkonvergerad lösning kan då passa särskilt bra, eftersom den kan skalas upp och snabbt byggas ut när behoven uppstår – men inte förr. Ni slipper köpa en lösning att växa i, med risken att bli stående med överkapacitet. Arbeta med en kortare planeringshorisont där ni utgår från de aktuella behoven och lägg sedan till resurser efter hand. På så sätt kan ni också dra nytta av framtida förbättringar när det gäller pris och prestanda.

Rådgivning och support

Rådgivning och support

Många organisationer kämpar med att hitta gedigen, aktuell kompetens inom IT-infrastruktur. Den snabba tekniska utvecklingen gör det ännu svårare, speciellt om ni står under kostnadspress. Proact erbjuder rådgivning, kompetens och support för att er organisation ska få ut maximal nytta av en konvergerad lösning. Vi avlastar ert team och frigör tid för de uppgifter där de behövs bäst.

En pålitlig partner

En pålitlig partner

Proact var en av de första datacenter-specialisterna att leverera konvergerad infrastruktur och vi låg även på framkant när hyperkonvergerade lösningar blev tillgängliga. I takt med att marknaden har mognat är vi idag en av de största och mest erfarna aktörerna inom området i Europa. Vi hjälper till att planera, utforma och implementera en integrerad och konvergerad infrastruktur utifrån era behov, krav och mål. Vi erbjuder kompletta lösningar där även finansiering och drift kan ingå – valet är ert.

Fördelar

Förenklar

Förenklar

Minskar komplexiteten i datacentret och dess uppbyggnad

Kostnadseffektivitet

Kostnadseffektivitet

Lägre investeringsbehov från start, billigare drift

Snabbhet

Snabbhet

Driftsättning inom några dagar, bara timmar för utbyggnad

Tillförlitlighet

Tillförlitlighet

Stabil infrastruktur för era mest krävande system

Erfarenhet

Erfarenhet

Proact hanterar över 100 PB för 4 500 kunder

Skalbarhet

Skalbarhet

Bygg ut efter hand och köp in först när behovet uppstår

Våra kunder säger

Vi valde FlexPod eftersom detta koncept svarar mot våra kunders höga krav på tillgänglighet och tillförlitlighet. Vi kan enkelt skala upp plattformen och därmed växa. För att kunna göra det rätt behöver vi en partner som tillför ingående tekniskt kunnande och kompetens. Proact är den partnern.

Jesper Weiland, Commercial Director, Exonet

Kontakta oss

By clicking Send now, I agree to the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.

Kundreferenser

Bickhardt Bau (in English)

Som ett kontinuerligt växande företag krävde Bickhardt Bau en lagringslösning som effektivt kunde hantera ökande datamängder. Ta reda på hur Proacts hyperkonvergerade lösning hjälpte.

Learn more