Databastjänster

Kostnadseffektivt driftstöd 24x7 för Oracle

Det smidiga sättet att få det stöd som verksamheten kräver

Databaser utgör grunden för de flesta affärskritiska applikationer. Många verksamheter är beroende av att databaserna fungerar och erbjuder bra prestanda. Det är också en krävande och komplex uppgift att ta hand om databaser. Att skaffa egen kompetens kan bli kostsamt. Då finns Proact och våra experter på Oracle redo att hjälpa till. För en överkomlig, fast månadskostnad får ni en trygg lösning för att hantera era databaser 24x7.

Ladda ner vår broschyr
Proact kan databaser

Proact kan databaser

Proact har många års erfarenhet av att hantera databaser åt stora företag och myndigheter. Vi ansvarar för drift och underhåll av ett flertal databasplattformar i olika länder. Vi har byggt upp en bred kompetens som ni kan dra nytta av för att öka värdet hos era databaser och få ett ännu bättre stöd för er verksamhet.

.

Få bästa resultat med Oracle

Få bästa resultat med Oracle

Proact erbjuder övervakning, support och systemadministration dygnet runt så att era databaser alltid fungerar och presterar på topp – utan att er egen personal behöver lägga tid på löpande underhåll.

Våra specialister finns tillgängliga dygnet runt, vilket är svårt att matcha för ett internt team som bara finns på plats under normal kontorstid.

Våra avgifter är överkomliga och baseras på utnyttjande och vilka stödfunktioner ni kräver, för exempelvis hög tillgänglighet och dataskydd.

Ni kan kombinera våra databastjänster med drift i ert eget datacenter, hos Proact eller med publika molntjänster som AWS och Azure.

Verksamhetsfokus

Verksamhetsfokus

Vi arbetar nära ert IT-team och systemutvecklare med målet att skapa en stabil och optimerad databas som stöd för era verksamhetskritiska system och tjänster.

Vi arbetar enligt ITIL (Information Technology Infrastructure Library), det standardiserade ramverket för att anpassa IT-tjänster till affärsmål och verksamhetsbehov.

Välj supportnivå efter behov

Välj supportnivå efter behov

Med Proact kan ni välja precis den typ av, och omfattning på, support som ni behöver. Vi har två supporttjänster som erbjuder en god start, Premium Support+ respektive Service Management.

Service Management ger er organisation det mest omfattande stödet. Här ingår ett flertal ITIL-processer, för bland annat incidenthantering och förändringshantering.

Fördelar

Kostnadskontroll

Kostnadskontroll

Fasta priser. Skala upp eller ner efter behov

Säker

Säker

Proact är ISO 27001-certifierade

Rätt kompetens

Rätt kompetens

Utan behov av rekrytering eller utbildning

24x7

24x7

Era databaser får alltid den uppmärksamhet som de kräver

Överskådlig

Överskådlig

Håll ett öga på databaserna genom en egen portal

Uppdaterad

Uppdaterad

Regelbundna patchar, uppgraderingar och funktionstester

Våra kunder säger

E-handeln är öppen dygnet runt, därför är hög tillgänglighet en tungt vägande faktor för oss. Det är också viktigt att våra partners är kompetenta och kan samarbeta med vårt utvecklingsteam i nya projekt, vilket Proact gör idag.

Hele Hammer, CEO, Telema

Kontakta oss

By clicking Send now, I agree to the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.