Disaster Recovery as a Service

Försäkra er om att verksamheten kan klara ett IT-haveri

Allvarliga IT-haverier – en del av dagens verklighet

Undersökningar visar att det kan ta upp till en vecka för svenska företag att återställa data och applikationer vid ett datahaveri. Höga kostnader för katastrofsäkring tvingar många organisationer att kompromissa med tillgänglighet och återställningstid, medan andra väljer att investera i reservsystem och resurser som aldrig används fullt ut.

Med Disaster Recovery as a Service (DRaaS) från Proact får ni en modern lösning för katastrofsäkring utan sådana svagheter. Det är en tjänst som kan anpassas till er befintliga IT-infrastruktur baserat på era behov, mål och budget. Valmöjligheterna är många, men tjänsten levereras alltid med avtalad servicenivå (SLA) baserat på maximalt tillåten nedtid (RTO), som kan handla om minuter.

Ladda ner vår broschyr
Enkelt att komma igång

Enkelt att komma igång

DRaaS från Proact är en helt mjukvarubaserad tjänst. Den går därför snabbt att driftsätta. Det krävs heller ingen anpassning av er IT-infrastruktur eller lagringssystem. Efter en inledande utvärdering kan vi få igång er tjänst inom bara några timmar. Vi skyddar ert data med hänsyn tagen till dess värde för er verksamhet. Det betyder att ni bara behöver betala för att hantera ert mest affärskritiska data och system med prioritet – vi vet vilka de viktigaste funktionerna är, de som ska återställas först.

Enbart backup räcker inte

Enbart backup räcker inte

Backup är det första viktiga steget för att skydda och återskapa data. Dock är det inget ni kan lita på som katastrofsäkring. I normala fall fungerar backup som ert dataskydd. Men vad händer om ni skulle förlora kontakten med er produktionsmiljö på grund av hårdvarufel, den mänskliga faktorn, eller någon slags katastrof? Alla ansträngningar för att säkerhetskopiera ert data kan vara förgäves om det inte finns en fungerande miljö där det kan återställas.

Återställ fysiska och virtuella servrar

Återställ fysiska och virtuella servrar

Vi kan återställa era fysiska och virtuella servrar till valfri återställningspunkt. Med utgångspunkt i en virtualiserad IT-miljö kan katastrofskyddet planeras och hanteras direkt utifrån verksamheten: de viktigaste systemen och applikationerna kan lätt prioriteras, så att dessa kan komma igång först efter ett haveri.

För era allra viktigaste system och tjänster finns möjlighet till kontinuerligt dataskydd (CDP) vilket möjliggör en återställningstid på nära noll. Ett något enklare alternativ är att använda snapshot-kopior för att skydda data som inte är lika verksamhetskritiskt.

Aktiv server med replikering

Aktiv server med replikering

För verksamhetskritiska system erbjuder vi även replikering och redundans på applikationsnivå. Detta inbegriper oftast en redundant, aktiv server (eller servrar) i ett av våra datacenter.

Dedikerad replikering

Dedikerad replikering

Vårt tredje alternativ för DRaaS, utöver maskinåterställning och aktiv katastrofsäkring, är dedikerad replikerad lagring. Det betyder helt enkelt att vi kopierar över lagringsvolymerna från ert datacenter till vår säkra lagringsplattform och serveranläggning för DRaaS. Detta ger möjlighet till snabb återställning med hjälp av beprövade verktyg och rutiner.

Testa utan störningar

Testa utan störningar

I DRaaS-tjänsten ingår att Proact genomför ett fullständigt test av katastrofskyddet två gånger om året. Det är också enkelt att när som helst testa failover (aktivering av sekundärt datacenter) och failback (återställning till primärt datacenter). Processerna genomförs automatiskt utan att produktionsmiljön påverkas.

Fördelar

Flexibel

Flexibel

Skydda ert data med hänsyn till betydelsen för verksamheten

Kostnadseffektiv

Kostnadseffektiv

Skydda allt som krävs för en fast avgift, utan investeringar

Minimal risk för dataförlust

Minimal risk för dataförlust

Kort RPO och dessutom blixtsnabb återställning

Heltäckande säkerhet

Heltäckande säkerhet

Uppfyller och överträffar kraven för ISO27001-certifiering

Passar alla virtuella miljöer

Passar alla virtuella miljöer

Oavsett typen av virtualisering kan varje VM återställas

Avtalad servicenivå

Avtalad servicenivå

Vi garanterar att plattformen är testad och tillgänglig

Med ett litet internt IT-team i London och många kontor och kraftverk på den afrikanska kontinenten har hanteringen av våra system varit extremt utmanande. Samarbetet med Proact har givit oss flexibilitet och trygghet i att veta att vårt data och våra tjänster snabbt kan återställas om olyckan är framme.

Gary Mitchem, IT Director, Globeleq

Vi behövde en partner och ett samarbete som kunde utvecklas med oss. Detta erbjöd Proact, i stark kontrast till möjliga alternativ på marknaden där det handlade om ren försäljning av utrustning. Det är den faktor i vår relation som vi värderar högst.

Matt Meyer, Chief Executive, Taylor Vinters

Genom Proacts tjänst har vi fått en mycket effektivare lösning med betydligt högre prestanda till en fast kostnad per GB, vilket gör det enkelt att förutse våra lagringskostnader under de närmaste tre åren.

Michael Jopling, Services Infrastructure Manager, Pinsent Masons

Kontakta oss

Kundreferenser

Holland Colours (in English)

För att säkerställa kontinuitet i hela världen, sökte Holland Colors en IT-partner som kunde ta hand om hela infrastrukturen. Valet föll på Proact och våra tjänster.

Läs mer

Globeleq (in English)

Med knapp budget- och få specialistresurser sökte Globeleq en betrodd rådgivare med kompetensen för att göra en verklig skillnad. Ta reda på varför man valde Proact.

Läs mer

Taylor Vinters (in English)

Med planer på att påskynda tillväxten valde Taylor Vinters en rad tjänster från Proact för att säkerställa att IT-funktionen var tillräckligt flexibel för att utvecklas tillsammans med verksamheten.

Läs mer